Zpět na aktuální ročník
Archivní stránky: 2. ročník - Anketa o nejlepší phpRS web roku 2005

Hvězda Anketa o nejlepší phpRS web roku 2005

Vítejte na stránkách Ankety o nejlepší phpRS web roku 2005.

Hlavním cílem této ankety je podpora svobodného a efektivního webového publikování a propagace redakčního a informačního systému phpRS. Samotná anketa je rozdělena na dvě nezávislé soutěžní kategorie, které hodnotí přihlášené weby z různých kvalitativní hledisek. První kategorie je zaměřena na celkového technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie hodnotí především grafické provedení webu a výherce bude stanoven na základě výsledku veřejného hlasování Internetových uživatelů.

PHP5

PHP5 a MySQLZoner Photo Studion 7
V průběhu hlasovacího období nebudou zveřejňovány žádné průběžné výsledky, které by mohli ovlivnit rozhodování doposud nehlasujících lidí.

Protože každá snaha a úspěch si zaslouží řádně ocenit, připravili jsme pro vás - soutěžící i hlasující - společně s generálním sponzorem této ankety firmou ZONER software, s.r.o., velmi zajímavé ceny v podobě atraktivních knížek, software pro digitální fotografii a předplaceného webhostingu.


Přehled cen pro soutěžící weby:

1. místo v Anketě o nejlepší phpRS web roku 2005 - knížky Pokročilé programování v PHP 5 a Velká kniha PHP 5 a MySQL

1. místo v Anketě o nejhezčí phpRS web roku 2005 - Zoner Photo Studio PROFESSIONAL, program pro kompletní zpracování digitálních fotografií

Přehled cen pro hlasující osoby:

1. cena - na jeden rok předplacený webhosting Linux+ (Czechia)

2. - 3. cena - kniha dle vlastního výběru z této nabídky

Pravidla ankety:


 1. Ankety o nejlepší phpRS web se může zúčastnit každý webový server (kromě výjimek uvedených v bodu 2), který je vytvořen na základě phpRS enginu (systému) a splňuje podmínky legálního používání phpRS systému.
 2. S ohledem na důvěryhodnost a korektnost této ankety jsou předem vyloučeny veškeré weby přímo související s fungováním phpRS projektu. Konkrétně jde o následující weby: Super Svět (http://www.supersvet.cz) a phpRS: community web (http://www.phprs.cz/magazin/). Dále jsou z této ankety také vyloučeny všechny weby, které porušují platné zákony České republiky nebo mají erotický obsah.
 3. Anketa o nejlepší phpRS web se skládá ze dvou nezávislých anket, které hodnotí odlišné kvalitativní stránky přihlášených webů a mají různá vstupní kritéria. První anketa (kategorie) nese označení "Anketa o nejlepší phpRS web" a hodnotí celkové technologické a designerské zpracování webu. Výherce v rámci této kategorie bude zvolen odbornou porotou (viz. níže). Druhá anketa (kategorie) se jmenuje "Anketa o nejhezčí phpRS web" a hodnotí výhradně designerskou stránku webu s důrazem na kreativitu zpracování. Výherce v této druhé kategorii bude zvolen prostřednictvím veřejného hlasování nad výběrovým seznamem webů (viz. níže).
 4. Obě ankety jsou rozděleny do dvou kol (fází), přičemž časový harmonogram obou anket je shodný.
 5. První "registrační kolo" má délku tři týdny (21 dní) a slouží k registraci soutěžních webů. Registrace webů do obou anket probíhá současně v rámci jednoho společného formuláře. Po skončení prvního kola budou vytvořeny dva seznamy soutěžících webů. První seznam bude obsahovat všechny platně zaregistrované weby a bude určen jako zdroj pro "Anketu o nejlepší phpRS web". Druhý seznam bude výběrovou kopií prvního seznamu oproštěnou od webů nesplňujících základní nároky na graficky upravený web (= vzhled webu nesmí být postaven na neupraveném defaultním phpRS FreeStyle layoutu nebo jiných volně šiřitelných layoutech. Za úpravu layoutu se nepovažuje změna barvy písma.). Takto vzniklý druhý seznam je určen jako zdroj pro "Anketu o nejhezčí phpRS web".
 6. Druhé "hlasovací kolo" trvá čtyři týdny (28 dní) je plně vyhrazeno pro hodnocení a následné hlasování. Veřejné hlasování v rámci "Ankety o nejhezčí phpRS web" probíhá prostřednictvím hlasovacího formuláře (viz. níže).
 7. Weby by měly být registrovány pod svou základní absolutní URL adresou (např.: http://www.supersvet.cz). Po skončení prvního registračního kola bude provedena kontrola na duplicitu registrovaných webů a ze seznamu budou vyřazeny duplicitní záznamy. 1 web = pouze jedna URL adresa.
 8. V průběhu druhého hlasovacího kola již nelze měnit zveřejněné URL adresy registrovaných webů.
 9. Hlasovat lze pouze pro řádně zaregistrované weby, které prošly prvním registračním kolem a nebyly vyřazeny ani po uplatnění všech korekčních pravidel. Veřejné hlasování, v případě "Ankety o nejhezčí phpRS web", probíhá prostřednictvím speciálního hlasovacího formuláře, jehož umístění bude předem veřejně oznámeno.
 10. Princip hlasování je u obou anket shodný. Celkem lze hlasovat až pro pět různých webů, přičemž nelze jednomu webu přidělit více než jeden hlas. 1 hlas = 1 bod. Výhercem ankety se stává web s největším počtem bodů. Pokud se po sečtení všech platných bodů na prvním místě umístí více jak jeden web, rozhodne o celkovém vítězi ankety odborná porota (viz. níže), která jako celek přidělí jeden speciální preferenční bod a určí tak vítěze. Další příčky v pořadí mohou být sdíleny více weby najednou.
 11. Hlasování je vázáno na jedinečnou e-mailovou adresu a reálné jméno hlasující osoby (zadání skutečného jména je také podmínkou pro případné získání ceny určené pro hlasující osoby). Na zadanou e-mailovou adresu bude obratem odeslán kontrolní e-mail, který bude obsahovat ověřovací link, jehož aktivace umožní započítání provedeného hlasování. Jedna osoba může hlasovat pouze jednou. Přidělenou kvótu pěti hlasu nelze dělit např. na dva hlasovací úkony.
 12. Pro hlasování používejte výhradně své e-mailové adresy, které vám umožní dokončit hlasovací proces. Zvýšený výskyt nesmyslných adres typu: aaa@seznam.cz, aab@seznam.cz, atd., může vést až k vyřazení všech těchto hlasů z ankety.
 13. Odborná porota je sestavena z významných členů phpRS projektu a rozhoduje o vítězi "Ankety o nejlepší phpRS web". V případě nerozhodného stavu na prvním místě v jakékoliv anketě rozhodne odborná porota o celkovém vítězi prostřednictvím přidělení jednoho speciálního preferenčního bodu. V tomto případě hlasuje odborná porota jako celek a preferenční bod získává web s nejlepším hodnocením (= nejvíce jednotlivých hlasů) v odborné porotě.
 14. V případě obou anket jsou první místa ohodnocena speciální cenou, které uděluje firma ZONER software, s.r.o., jakožto generální sponzor Ankety o nejlepší phpRS web. Dále budou z databáze hlasujících (netýká se odborné poroty) vylosování tři výherci, kteří také obdrží speciální ceny věnované generálním sponzorem.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety (či jinak potrestat) jakýkoliv web, který poruší nepsaná pravidla "fair play" soutěže.

Časový harmonogram:

1. kolo (registrace soutěžících webů): 25. června - 16. července 2005

2. kolo (hlasování): 23. července - 20. srpna 2005

Důležité stránky:

Generální sponzor ankety:

Generálním sponzorem Ankety o nejlepší phpRS web roku 2005 je firma ZONER software, s.r.o., přední český výrobce softwaru a poskytovatel internetových služeb.

Společnost provozuje internetové služby od roku 1996 pod značkami Czechia (http://www.czechia.com), Zoner inShop (http://www.inshop.cz), regZone!cz (http://www.regzone.cz), Certifikační autorita Czechia (http://www.caczechia.cz), inMail.cz (http://inmail.cz) a Interval.cz (http://interval.cz). ZONER software je třetím největším poskytovatelem webhostingu v České republice, v oblasti elektronické komerce je lídrem domácího trhu. Ve vývoji a distribuci software se Zoner soustředí zejména na programy pro digitální fotografii, čárové kódy a grafické editory, dlouhodobě nejoblíbenějším produktem je programová řada pro kompletní zpracování digitálních fotografií Zoner Media Explorer / Zoner Photo Studio (http://www.zoner.cz/photo-studio).

Ochrana osobních dat:

Veškerá data (např. e-mailové adresy, atd.) získaná v průběhu registrace webů a hlasování slouží pouze pro interní technologické účely této ankety a nebudou nikdy poskytnuty žádné třetí straně.


Valid HTML 4.01! ZONER software phpRS Anketa o nejlepší phpRS web roku 2005
(c) Jiří Lukáš - phpRS project, http://www.supersvet.cz, http://www.phprs.cz