< Jak vložit do redakčního systému phpRS nový článek? | index >

Jak vložit do redakčního systému phpRS nový článek?

Níže popsaný návod platí pouze pro phpRS verze 2.6.5. - Tento návod lze samozřejmě aplikovat i na nižší verze phpRS systému, je však nutné počítat s absencí některých popisovaných funkcí, které jsou dostupná až ve verzi 2.6.5.

Hlavní menu
Obr. 1: Hlavní menu

"Jak vložit do redakčního systému phpRS nový článek?" Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá a zní takto: "Vstupte do sekce "Editace článků" v administračním rozhraní (viz. obrázek 1) a vyplňte vhodným způsobem zobrazený prázdný přidávací formulář. Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Přidej."

Jak jsem již řekl výše: "Velmi jednoduché a prosté". Na druhou stranu i tato akce v sobě obnáší určitá nezbytná konfigurační rozhodnutí, jejichž plný význam je dobré znát, abyste předešli případným budoucím problémům se špatným nastavení starých článků.

Hlavním úkolem této kapitoly je tedy objasnit vám význam všech položek, které najdete ve formuláři pro přidání nového článku.

Vložení nového článku

Vložení nového článku, 1. část
Obr. 2: Vložení nové článku, 1. část
1. Pod číslem jedna se skrývá jednoduchý dialog pro přechod na stránku s výpisem již existujících článků, který vždy zobrazí všechny články vyhovující zadanému intervalu. Články jsou zobrazovány vždy od nejnovějšího článku, přičemž nejvyšší hodnota - např. číslo 21 z celkem 21 článků - odpovídá článku s nejaktuálnějším datem vložení.

Pozor: Články jsou v tomto dialogu číslovány od nuly! Standardní přednastavená velikost intervalu je 20 článků.

2. Číslo dvě označuje hypertextový odkaz na stránku umožňující správu (úpravu, přidávání, atd.) všech existujících skupin souvisejících článků, jejichž existence slouží k fungování funkce "související články".

Reálným výstupem funkce "související články" ve čtenářském modulu je u článku, který byl zařazen do některé z existující skupiny souvisejících článků, jmenný přehled všech článků, které patří do příslušné skupiny souvisejících článků. U článku, jenž nebyl zařazen do žádné skupiny souvisejících článků se samozřejmě žádný seznam nezobrazuje.

Každému článku lze přiřadit pouze jednu skupinu souvisejících článků a lze tak učinit během prvního vložení článku do databáze systému nebo kdykoliv jindy během editace tohoto článku. Viz. bod 19.

3. Volací link článku představuje jeden ze dvou základních jedinečných identifikačních označení článku, přičemž "volací link" je používán hlavně ve čtenářské (klientské) části phpRS systému. Generování "volacího linku" je plně automatické!

4. Políčko Titulek článku představuje místo, kam byste měli vložit název svého článku, přičemž jeho vyplnění lze označit za povinné, jelikož jeho hodnota představuje pro čtenáře základní orientační prvek.

5. Textové pole číslo pět (oficiálně označené jako "Úvod") představuje prostor, kam byste měli v případě existence vložit nějaké uvození svého článku, které se zobrazí při zkráceném náhledu na příslušný článek a představuje tak společně s názvem (titulkem) článku hlavní "lákadlo" k přečtení daného článku.

Pozor: Obsah textového pole "Úvod" je standardně automatickou součástí celkového výpis článku, proto se v případě vkládání prvního odstavce článku do tohoto pole vyvarujte jeho vložení i do pole "Hlavní text". Došlo by tak logicky k duplicitnímu zobrazení úvodní části vašeho článku.

6. Textové pole označené jako Hlavní text představuje místo, kam byste měli vložit hlavní obsahovou část svého článku. K zobrazení tohoto textu dochází pouze při celkovém zobrazení konkrétního článku.

7. "phpRS značky" představují v rámci phpRS systému speciální systémové proměnné, které se vkládají přímo do obsahu článku (vstupní pole "úvod" a "hlavní text") a umožňují tak statický obsah propojit s jakoukoliv jinou částí phpRS systému.

Počínaje verzí 2.2.0 existuje v phpRS systému tzv. "obrázková phpRS značka", což je "phpRS značka" propojující články s interní obrázkovou galerií. Obrázková phpRS značka má následující syntaxi:

<obrazek id="CISLO" zarovnani="ZPUSOB_ZAROVNANI" nahled="ZOBRAZIT">

CISLO ... na místo této proměnné je nutné vložit ID požadovaného obrázku
ZPUSOB_ZAROVNANI ... možné varianty jsou: "nastred", "vlevo" nebo "vpravo"
ZOBRAZIT ... možné varianty jsou: "ano", "ne" ... případně lze atribut "nahled" úplně vynechat = nezobrazit

Poznámka autora: V případě, že nechcete v právě přidávaném článku použít žádnou phpRS značku, doporučuji vám s ohledem na zvýšení výkonu vašeho HTTP serveru nastavit přepínač "phpRS značky" na hodnotu "ne".

Vložení nového článku, 2. část
Obr. 3: Vložení nové článku, 2. část
8. Číslo osm označuje rozbalovací nabídku dostupný témat (rubrik), které byly nadefinovány v rámci konfigurace phpRS systému. Každému článku může být přiřazeno právě jedno téma, přičemž toto zařazení může být kdykoliv změněno.

9. Přepínač "Typ článku" vám umožňuje nastavit typ článku a tím i způsob jeho zobrazení v čtenářském modulu. V případě volby "Dlouhý (standardní)" bude článek dostupný ve dvou variantách: náhled a celý článek. V případě volby "Krátký" bude článek dostupný pouze v jedné celo-obsahové variantě. - Tato volba také určuje, jaký podtyp článkové šablony (možné varianty: kratky, nahled, cely) bude použit pro zobrazení článku. Více informací najdete v kapitole: Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému - Vytváříme vlastní nový layout - Článkové šablony.

10. Prostřednictvím rozbalovací nabídky "Šablona" definujete článkovou šablonu, která má být použita pro zobrazení příslušného článku.

Informace o tom, jak nainstalovat nové článkové šablony do phpRS systému najdete v kapitole První spuštění phpRS systému - Instalace layoutu. Pokud si chcete vytvořit vlastní layout (tedy i vlastní článkovou šablonu), tak navštivte kapitolu Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému - Vytváříme vlastní nový layout.

11. Políčko "Zdroj článku" vám umožňuje do systému vložit informaci o autorských právech týkajících se vkládaného (editovaného) článku, který mohl být převzat např. z některého ze spřátelených informačních webů. - V případě, že toto políčko nebude vyplněno - tedy zůstane prázdné, je automaticky předpokládáno, že majitelem autorských práv k tomuto článku je provozovatel tohoto serveru.

12. Datum vydání je datum, od kterého bude článku povoleno zobrazení na stránkách generovaných phpRS systémem, avšak pouze v případě, že samotné vydání je povoleno nastavením přepínače číslo 16 - "Vydat článek" - na hodnotu ANO.

"Datum vydání" lze samozřejmě využít k před programování většího množství vložených článků na různé datumy a časy vydání.

13. Datum stažení vám umožňuje nastavit datum, při jehož dosažení bude článku zabráněno v dalším zobrazování na hlavní stránce vašeho informačního webu.

Funkčnost této služby je podmíněna aktivací služby "Hlídání platnosti článků na hlavní stránce" v sekci "Konfigurace", která je dostupná z hlavního menu phpRS systému.

14. Prostřednictvím rozbalovacího menu "Autor" lze nastavit autora právě vkládaného (editovaného) článku. - V "autorském modulu" toto menu obsahuje pouze uživatelské jméno právě přihlášeného uživatele (autora). Pouze v "administračním modulu" obsahuje tato nabídka kompletní výpis všech registrovaných autorů.

15. Textové pole "Slovní spojení odpovídající danému článku" vám umožňuje definovat konkrétní slova nebo slovní spojení, které dle vašeho názoru absolutně vystihují obsah tohoto článku a takto vzniklou databázi lze následně prohledávat prostřednictvím "speciální" volby v "rozšířeném vyhledávání" a zpřístupnit tak vašim čtenářům mnohem přesnější vyhledávací výstup, než-li je např. "obyčejné" prohledávání hlavní textu článku na přítomnost hledaného slova.

Pozor: Funkčnost samotného "obyčejného" vyhledávacího systému (není použita volba: "Hledání omezit na databázi klíčových slov") není podmíněna vyplněním tohoto textového pole!

16. Přepínač číslo šestnáct ("Vydat článek") vám zpřístupňuje velmi důležitou funkci, která vám umožňuje povolit nebo zakázat vydání jakéhokoliv článku. - Tento přepínač lze nastavovat pouze v "administračním modulu" a přehled všech nevydaných článků (respektive článků s nastavením "Vydat článek - NE") je k dispozici v sekci "Redaktor", která je přístupná z hlavní menu phpRS systému.

Pozor: Všechny články, které jsou do systému vloženy skrze "autorský modul", mají standardně přednastavenou hodnotu přepínače "Vydat článek" na NE a tuto skutečnost lze změnit pouze z "administračního modulu". - Tento princip je aplikován z důvodu rozdělení publikačních práv v phpRS systému na dvě základní skupiny: a) autory článků, b) redaktor / administrátor systému.

17. Proměnná "Priorita článku" vám umožňuje nastavit pro každý článek specifickou hodnotu priority, která má vliv na pozici daného článku při výpisu na hlavní stránce a umožňuje vám tak udržet jakýkoliv článek v horní části na hlavní stránce i přes starší datum vydání.

Pozor: Takto "preferovaný" článek lze z horní pozice na hlavní stránce dostat pouze dvěma způsoby: a) snížení priority na úroveň priority ostatních článku, b) aktivací a nastavením funkce "Hlídání platnosti článků na hlavní stránce" (viz. bod číslo 13).

18. Položka číslo osmnáct "Hodnocení článku" představuje informační řádek obsahující informace o aktuálním stavu hodnocení příslušného článku.

19. Rozbalovací nabídka "Související články" vám umožňuje přiřadit právě vkládaný (upravovaný) článek k některé z existujících skupin souvisejících článků a vytvořit tak vazbu, která phpRS systému umožňuje v rámci celkového výpisu článku generovat výpis všech souvisejících článků s aktuálně zobrazeným článkem.

Jak již jednou bylo zmíněno v bodě číslo dvě, každému článku lze přiřadit pouze jednu skupinu souvisejících článku a lze tak učinit během prvního vložení článku do databáze systému nebo kdykoliv jindy během editace tohoto článku.

< nahoru | Jak vložit do redakčního systému phpRS nový článek? | index >