< Instalace phpRS systému | index >

Instalace phpRS systému

Konfigurace souboru "config.php" pro phpRS verze 2.5.0 a 2.5.5:

Soubor "config.php" verze 1.2.0 (phpRS distribuce verze 2.5.0) zastává funkci hlavního konfiguračního souboru redakčního systému phpRS a je rozdělen do osmi sekcí. Prvních šest sekcí obsahuje konfigurovatelné proměnné. Sedmá ("spojovaci fce") a osmá ("layout fce") sekce obsahují automatické funkce, které nevyžadují žádný manuální zásah. Na rozdíl od předchozích verzí phpRS systému není nutné (dokonce je zákázáno) v případě phpRS v2.5.0 manuálně upravovat nastavení layout enginu v prostředí hlavního konfiguračního souboru "config.php". Konfigurace layout enginu byla přesunuta do webového administračního rozhraní!

Všechny řetězce a čísla, které jsou označeny zelenou barvou představují hodnoty, které lze v rámci nastavení příslušných proměnných hodnot upravit.

1. sekce: "db server"
$dbserver = "mypc.home"; ... slovní označení nebo IP adresa počítače, kde je umístěn MySQL DB server (- pokud je DB server na stejném počítači jako HTTP server, tak lze použít slovo "localhost")
$dbuser = "root"; ... uživatelské jméno (username) vašeho účtu na MySQL DB serveru
$dbpass = "heslo"; ... heslo k vašeho účtu na MySQL DB serveru
$dbname = "phprs"; ... vaše označení pro phpRS databázi respektive databázi, kde jsou uloženy tabulky redakčního systému phpRS
$rspredpona="rs_"; ... tzv. rozlišující databázová předpona, která je součástí názvu každé phpRS tabulky. V základní instalaci je tato předpona nastavena na standardní hodnotu "rs_". Prostřednictvím změny této předpony lze v rámci jedné databáze provozovat více phpRS systémů.

2. sekce: "http server"
$wwwname="Super Svět"; ... jméno vašeho informačního serveru; slouží jako titulek pro generované webové stránky
$baseadr="http://www.supersvet.cz/"; ... základní URL adresa vašeho WWW serveru (např.: http://www.supersvet.cz/); cesta musí být ukončena lomítkem
$redakceadr="redakce@vase_domena.cz"; ... základní e-mailová adresa vaší redakce
$infoadr="informace@vase_domena.cz"; ... sekundární informační adresa

3. sekce: "ankety"
$anketacilstr="index"; ... způsob zakončení hlasování z hlavní stránky:
    a) hodnota "index" = po hlasování dojde k načtení hlavní stránky
    b) hodnota "vysledek" = po hlasování bude zobrazena speciální výsledková stránka

4. sekce: "autorizace"
$platnostauth=3600; ... délka platnosti jednoho přihlášení do autorského nebo administračního modulu. Platnost je vyjádřena v sekundách. Standardní hodnota 3600 sekund představuje 1 hodinu.

5. sekce: "interni galerie obrazku"
$rsig_nahled_sirka=120; ... maximální šířka generovaného náhledu
$rsig_nahled_vyska=96; ... maximální výška generovaného náhledu
$rsig_ciladresar="image/"; ... cesta k adresáři, kam budou uploadovány obrázky vložené do interní phpRS galerie; cesta musí být ukončena lomítkem

6. sekce: "cookies"
$cookiessdomenou="0"; ... tato volba určuje odesílací mód pro cookies:
    a) hodnota "0" = odeslání cookies bez konkrétní specifikace domény
    b) hodnota "1" = rozšířeny mod, ve kterém je připojeno omezení na konkrétní doménu a místo v doméně (nemusí fungovat na localhostu)

Po dokončení úprav souboru "config.php" si ověřte, zda jsou všechny vámi vložené hodnoty správné (obzvláště hesla a uživatelská jména) a přidejte tento upravený konfigurační soubor k vaší phpRS distribuci, kterou se chystáte přenést na váš HTTP server.

< nahoru | Instalace phpRS systému | index >