< Instalace phpRS systému | index >

Instalace phpRS systému

Konfigurace souboru "config.php" pro phpRS verzi 2.6.5:

Soubor "config.php" verze 1.2.6 (phpRS distribuce verze 2.6.5) zastává funkci hlavního konfiguračního souboru redakčního systému phpRS a je rozdělen do deseti sekcí. Prvních osm sekcí obsahuje konfigurovatelné proměnné. Devátá ("spojovaci fce") a desátá ("layout fce") sekce obsahují automatické funkce, které nevyžadují žádný manuální zásah.

Poznámka autora: Od phpRS verze 2.5.0 je veškerá konfigurace layoutu (vzhledu) přenesena do prostředí webového administračního rozhraní (konkrétně do sekce "Konfigurace").

Všechny řetězce a čísla, které jsou označeny zelenou barvou představují hodnoty, které lze v rámci nastavení příslušných proměnných hodnot upravit.

1. sekce: "db server"
$dbserver = "mypc.home"; ... slovní označení nebo IP adresa počítače, kde je umístěn MySQL DB server (- pokud je DB server na stejném počítači jako HTTP server, tak lze ve většině případů použít slovo "localhost")
$dbuser = "root"; ... uživatelské jméno (username) vašeho účtu na MySQL DB serveru
$dbpass = "heslo"; ... heslo k vašeho účtu na MySQL DB serveru
$dbname = "phprs"; ... vaše označení pro phpRS databázi respektive databázi, kde jsou uloženy tabulky redakčního systému phpRS
$rspredpona="rs_"; ... tzv. rozlišující databázová předpona, která je součástí názvu každé phpRS tabulky. V základní instalaci je tato předpona nastavena na standardní hodnotu "rs_". Prostřednictvím změny této předpony lze v rámci jedné databáze provozovat více phpRS systémů.

2. sekce: "http server"
$wwwname="Super Svět"; ... jméno vašeho informačního serveru; slouží jako titulek pro generované webové stránky
$baseadr="http://www.supersvet.cz/"; ... základní URL adresa vašeho WWW serveru (např.: http://www.supersvet.cz/); cesta musí být ukončena lomítkem
$redakceadr="redakce@vase_domena.cz"; ... základní e-mailová adresa vaší redakce
$infoadr="informace@vase_domena.cz"; ... sekundární informační adresa

3. sekce: "ankety"
$GLOBALS['rsconfig']['anketa_cil_str']="index"; ... způsob zakončení hlasování ze systémového bloku "Ankety":
    a) hodnota "index" = po hlasování dojde k načtení hlavní stránky
    b) hodnota "vysledek" = po hlasování bude zobrazena speciální výsledková stránka
$GLOBALS['rsconfig']['anketa_max_pocet_opak']=6; ... maximální povolený počet hlasování z jedné IP adresy za stanovený časový limit (viz. následující proměnná).
$GLOBALS['rsconfig']['anketa_delka_omezeni']=3600; ... délka omezujícího časového limitu v sekundách - jde o dobu, za kterou lze provést pouze určitý omezený počet hlasování z jedné konkrétní IP adresy.

4. sekce: "autorizace"
$GLOBALS['rsconfig']['platnost_auth']=3600; ... délka platnosti jednoho přihlášení do administračního rozhraní. Platnost je vyjádřena v sekundách. Standardní přednastavená hodnota je 7200 sekund, což představuje 2 hodiny.
$GLOBALS['rsconfig']['auth_max_pocet_chyb']=3; ... maximální počet povolených chyb v rámci jednoho přihlasovacího procesu; za chybu se počítá špatně zadané heslo.

5. sekce: "interni galerie obrazku"
$GLOBALS['rsconfig']['img_nahled_sirka']=120; ... maximální šířka generovaného náhledu
$GLOBALS['rsconfig']['img_nahled_vyska']=96; ... maximální výška generovaného náhledu
$GLOBALS['rsconfig']['img_adresar']="image/"; ... cesta k adresáři, kam budou uploadovány obrázky vložené do interní phpRS galerie; cesta musí být ukončena lomítkem.

6. sekce: "cookies"
$cookiessdomenou="0"; ... tato volba určuje odesílací mód pro cookies:
    a) hodnota "0" = odeslání cookies bez konkrétní specifikace domény
    b) hodnota "1" = rozšířeny mod, ve kterém je připojeno omezení na konkrétní doménu a místo v doméně (nemusí fungovat na localhostu)

7. sekce: "komentare"
$GLOBALS['rsconfig']['max_delka_komentare']=1000; ... maximální délka jednoho celého komentáře; delší komentáře bude automaticky zkráceny.
$GLOBALS['rsconfig']['max_delka_slova']=50; ... maximální povoléná délka jednoho slova; delší slova budou automaticky rozdělena.

8. sekce: "clanky"
$GLOBALS['rsconfig']['cla_max_pocet_opak']=1000; ... maximální povolený počet zaregistrovaných prečtení článku připadajících na jednu jedinečnou IP adresu za stanovený časový limit.
$GLOBALS['rsconfig']['cla_delka_omezeni']=3600; ... délka omezujícího časového limitu v sekundách - jde o dobu, za kterou lze provést pouze určitý omezený počet zaregistrovaných (započítaných do statistiky) přečtení z jedné konkrétní IP adresy.

Po dokončení úprav souboru "config.php" si ověřte, zda jsou všechny vámi vložené hodnoty správné (obzvláště hesla a uživatelská jména) a přidejte tento upravený konfigurační soubor k vaší phpRS distribuci, kterou se chystáte přenést na váš HTTP server.

< nahoru | Instalace phpRS systému | index >