< Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému | index >

Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému

Článkové šablony: Nastavení a práce se třídou pro výpis článků

Pro práci se články v rámci čtenářského modulu je určena speciální třída CClanek(), která umožňuje výpis jednoho nebo více článků na základě zadaných vstupních podmínek (atributů). Třída CClanek() se nalézá v souboru trclanek.php.

Nastavení třídy CClanek:

Ještě před tím, než můžete zavolat vnitřní funkci Ukaz(...), která vám umožní získat data spojená s konkrétním článkem(y), musíte provést konfiguraci třídy CClanek(), abyste dosáhli požadovaného výsledku.

V případě výstupu dat máte v zásadě na výběr pouze ze dvou variant, kde první varianta slouží k výpisu článku na základě jeho jednoznačné identifikace prostřednictvím jeho linku a druhá varianta slouží k množstevně omezenému výpisu nejaktuálnějších článků.

Výsledky obou variant lze omezit prostřednictvím následujících konfiguračních příkazů:

Všech pět výše uvedených funkcí se nastavuje prostřednictvím číselného vyjádření logické hodnoty true / false, kde 1 = ANO (true) a 0 = NE (false).

Ukázka nastavení kontroly podmínky "Vydat článek" na hodnotu NE:

$clanek = new CClanek(); // inicializace třídy CClanek
$clanek->NastavVydani(0);

Pro získání samotných dat z databáze je nutné spustit dotaz, který má dvě možné varianty:

1) Výpis jednoho článku; proměnná $cisloclanku obsahuje link požadovaného článku

$clanek = new CClanek(); // inicializace třídy CClanek
$error=$clanek->NactiClanek($cisloclanku);

2) Výpis množstevně omezenému výpisu nejaktuálnějších článků; proměnná $mnozstvi obsahuje počet požadovaných článků

$clanek = new CClanek(); // inicializace třídy CClanek
$error=$clanek->NactiClanky($mnozstvi);

V obou případech si můžete všimnout proměnné $error, která zachycuje výsledek konkrétního dotazu, jenž odpovídá jedničce, pokud vše proběhlo dobře nebo nule, pokud nastala chyba.

V případě druhé varianty je nutné upozornit na skutečnost, že pro přechod na další "řádek" (článek) ve výpis je nutné zavolat interní funkci DalsiRadek().

Výpis získaných dat:

K výpisu získaných dat slouží funkce Ukaz(...), která na základě svého vstupního atributu vrátí odpovídající hodnotu.

Přehled možných atributů funkce Ukaz(...):

Ukázka volání funkce Ukaz(...) s atributem "titulek"

$clanek->Ukaz("titulek");

Pokud chcete pracovat se třídou CClanek() mimo základní úroveň – např. ve funkci, tak musíte k proměnné $clanek přistupovat jako ke globální proměnné; tedy jako ke $GLOBALS["clanek"].

Ukázka volání:

$GLOBALS["clanek"]->Ukaz("titulek");

< nahoru | Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému | index >