Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

D?le?itý update: phpRS verze 1.2.3

Ji?í Luká? - phpRS - 02. 09. 2001 - 10902 přečtení

Mezi hlavní novinky tohoto update pat?í: mo?nost vytvá?ení "virtuálních" stránek prost?ednictvím tzv. "stránkový alias?" a vylep?ení sou?asné verze (1.0) "layout engine souboru" o mo?nost globální definice vlastních META tag? a pou?ití CSS styl?!!!

Je?t? ne?-li se pustím do samotného popis zm?n v??i p?ede?lé verzi, tak bych vás rád upozornil na zajímavý textový soubor "dulezite_zmeny.txt", který obsahuje p?ehlednou tabulky t?ch nejd?le?it?j?ích zm?n ve v?ech verzích redak?ního systému phpRS, jen? byly uvoln?ny ke sta?ení na mate?ském webu. - Tento soubor je standardní sou?ástí distribuce redak?ního systému phpRS od verze 1.2.3.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.2.1:

  • Jak jsem ji? v úvodu nazna?il, hlavní novinkou tohoto update je roz?í?ení redak?ního systému phpRS o novou funkci ozna?enou jako "Stránkový alias", která umo??uje generování vzhledov? a obsahov? plnohodnotných stránek z "oby?ejných" textových soubor? (formátovaných v jazyce HTML), jen? jsou po definování svého "aliasu" v administra?ním modulu dostupné skrze soubor "showpage.php" a jeho speciální atribut "name".

    Ukázka správného volání stránkového aliasu "licence": showpage.php?name=licence

  • Druhou významnou novinkou je roz?í?ení dosavadní verze "phpRS layout engine souboru" (verze 1.0) o mo?nost globální definice META tag? pro v?echny phpRS soubory a pou?ití CSS styl? p?i vytvá?ení vlastního layoutu.

    Tato "roz?í?ená definice" layout engine soubor je ozna?ena jako "verze ?íslo 1.1"! - Nezbytnou sou?ástí této zm?ny jsou i malé doprovodné úpravy ve v?ech pro ?tená?e viditelných souborech.

  • Dal?í zm?nou je úprava fungování edita?ního formulá?e v autorském modulu, který nyní neumo??uje autor?m bez administrativního oprávn?ní editovat polí?ko s "po?tem p?e?tení" daného ?lánku. - Sou?ástí této úpravy bylo i drobné vylep?ení existujícího kódu.

  • Dal?í novinkou tohoto update je zm?na adresá?ové struktury redak?ního systému phpRS, jejím? hlavním úkol je zvý?it p?ehlednost a urychlit orientaci ve výkonných souborech redak?ního systému phpRS.

  • Poslední novinkou phpRS verze 1.2.3 je nový systém ozna?ování jednotlivých verzí redak?ního systému phpRS, který od te? ke svému ú?elu vyu?ívá slu?eb nového soubor "version.php".

D?le?itá upozorn?ní:

a) ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí zavedení "stránkových alias?" je i úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny1-2-0_1-2-3.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 1.2.3.

b) ZM?NA VERZE LAYOUT ENGINE SOUBORU! - Od verze 1.2.3 vyu?ívá ke své ?innosti redak?ní systém phpRS "layout engine soubory" verze 1.1!

phpRS v1.2.3 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.