Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Nová verze phpRS ?íslo 1.3.0 !!!

Ji?í Luká? - phpRS - 02. 10. 2001 - 10805 přečtení

Mezi hlavní vylep?ení této nové verze redak?ního systému phpRS ?íslo 1.3.0 pat?í: zcela nový jednoduchý interní statistický systém a roz?í?ení stávajícího "blokového systému" o funkci "priorita bloku". - Neváhejte a stahujte!!!

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.2.3:

  • Jak jsem ji? v úvodu nazna?il, hlavní novinkou tohoto upgrade je jednoduchý statistický systém, který je p?ístupný skrze polo?ku "Statistika" v hlavním menu administra?ního modulu. - Velkou p?edností tohoto systému je jeho jednoduchost a efektivita. Tato první verze interního "phpRS statistického systému" také umo??uje t?ídit zobrazená data dle dvou základních kritérií a to dle data vlo?ení ?lánku nebo po?tu p?e?tení.

  • Druhou novinkou je velmi zajímavé roz?í?ení stávajícího "blokového systému" o funkci "priorita bloku", která umo??uje ka?dému bloku v rámci pat?i?ného sloupce p?id?lit ur?itou prioritu v rozmezí intervalu od 1 do 255, jen? ur?í, jeho výslednou pozici v levém nebo v pravém informa?ním sloupci.

    Samotný rozhodovací proces probíhá tak, ?e blok s nejvy??í prioritou je umíst?n úpln? na samém vrcholu informa?ního sloupce a za ním sm?rem dol? následující bloky s ni??í a ni??í priority a? úpln? na spodu sloupce je umíst?n blok s nejni??í prioritou. V p?ípad? shodné priority dvou blok? rozhoduje po?adí v jakém byly dané bloky vlo?eny do phpRS systému.

    Nedílnou sou?ástí této zm?ny je i úprava struktury databáze phpRS a modifikace v?ech pro ?tená?e viditelných soubor? (viz. soubor: "seznam_souboru.txt")!

  • Poslední zm?nou tohoto upgrade je soubor n?kolika drobných, ale pom?rn? podstatných, zm?n ve výkonném kódu redak?ního systému phpRS, který si kladou za cíl zvý?it integritu celého systému a efektivitu n?kterých existujících funkcí.

D?le?ité upozorn?ní:

ZM?NA DATABÁZE phpRS! - Nedílnou sou?ástí zavedení "prioritního systému" v rámci "blokového systému" je i úprava databáze phpRS, která je popsána v souboru: "zmeny1-2-3_1-3-0.sql". Takté? soubor "phprs.sql" byl aktualizován a v sou?asné dob? je nositelem phpRS databáze verze 1.3.0.

phpRS v1.3.0 si m??ete stáhnout v download sekci!

Ukázka definice blok? v administra?ním modulu.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.