Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Zajímavý update: phpRS verze 1.3.1

Ji?í Luká? - phpRS - 21. 10. 2001 - 10855 přečtení

Pokud se ptáte: "Pro? je tento update zajímavý?" ... tak v??te, ?e vám mimo jiné p?iná?í vylep?ený interní statistický systém a samo?inný PHP skript, který za vás zalo?í a z aktivuje phpRS databázi, jen? je nezbytná pro provoz této webové aplikace.

Av?ak to není v?e a proto neváhejte a ?t?te ...

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.3.0:

  • První novinkou je opravený a vylep?ený "interní statistický systém", který nyní umo??uje set?ídit v?echny va?e data dle ?ty? mo?ných variant (po?tu p?e?tení - sestupn?, po?tu p?e?tení - vzestupn?, data vlo?ení - sestupn?, data vlo?ení - vzestupn?) a také kapacitn? omezit následný statistický výpis bu?to na 50, 80 nebo 100 polo?ek na jeden výpis.
  • Dal?í zm?nou je opravená chyba ve funkci "Stránkový alias", která znemo??ovala pou?ití absolutní adresace p?i definici zdrojového souboru.
  • Dále byla p?idána nová vnit?ní kontrola do anketního systému, která zabra?uje vymazání práv? aktivní ankety z redak?ního systému phpRS a zabra?uje tak mo?né kolizi, kterou bylo mo?né touto akcí v minulých verzích vyvolat.
  • Poslední novinkou tohoto update je p?idání nového alternativního zp?sobu vytvo?ení phpRS databáze, který tak dopl?uje stávající variantu, jen? je zalo?ena na SQL skriptu.

    Tento nový zp?sob je zalo?en na samo?inném PHP skriptu ("db_phprs.php"), jen? se pouze dotá?e na ve?keré nutné parametry, které jsou nutné k p?ipojení k va?emu databázovému serveru a následn? v?e vytvo?í sám. Hlavní výhodou tohoto ?e?ení je op?tovné sní?ení hranice minimálních znalostí, které jsou nezbytné pro pou?ívání této webové aplikace.

Nové layouty!

Rád bych vás také upozornil na skute?nost, ?e v pr?b?hu minulého týdne jsem do na?í databanky layout? p?idal dva nové layouty, které mi zaslali panové Ji?í Berou?ek (Sun) a Petr Holu?a (Greenred), za co? jim touto cestou je?t? jednou d?kuji a vám nabízím jejich sta?ení v download sekci.

phpRS v1.3.1 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.