Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Nový update: phpRS verze 1.4.1

Ji?í Luká? - phpRS - 18. 11. 2001 - 10971 přečtení

Hlavní novinkou tohoto update je vylep?ený "Blokový systém", který vám od te? prost?ednictvím tzv. "?ablon" nabízí nap?. mo?nost okam?it? si vygenerovat vyhledávácí blok napojený na vyhledávací systém redak?ního systému phpRS, ani? byste sami museli napsat byť jedinou ?ádku zdrojového kódu.

Ov?em to není zdaleka v?e a proto neváhejte a ?t?te ...

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v1.4.0:

  • První novinkou tohoto update je vylep?ený komentá?ový systém, který nyní nap?íklad zabra?uje vlo?ení komentá?e s prázdným obsahem.
  • Dal?í zm?nou je oprava chyby v reklamní funkci "Banners(...)", která byla zp?sobena opomenutím vlo?ení spojovací funkce.
  • V po?adí t?etí zm?nou je sada drobných úprav, jejím? hlavním cílem bylo p?ipravit redak?ní systém phpRS na budoucí plánované roz?í?ení a sou?asn? také zefektivn?ní stávajícího vnit?ního kódu. (Tyto úpravy se týkají p?edev?ím následujících t?í soubor?: download.php, comment.php, admin/auser.php)
  • Dal?í novinkou je roz?í?ení stávajícího "Blokového systému" o tzv. "?ablony", které vám umo?ní p?i zakládání nového bloku vyu?ít speciáln? p?eddefinovaných "prvk?" (?ablon), jen? do p?íslu?ného bloku sami dosadí n?jaký funk?ní kód a u?et?í vám tak ?as, který byste strávili jejich vlastním psaním. - Takto jednodu?e lze nyní nap?. vytvo?it nový vyhledávací blok napojený na vyhledávací systém redak?ního systému phpRS, ani? byste dokonce museli znát ve?keré pot?ebné prom?nné.

    V sou?asné dob? jsou k dispozici následující t?i "?ablony": Vyhledávací box, Seznam rubrik a Rozbalovací seznam rubrik (IE). Poslední jmenovaná ?ablona má ozna?ení (IE), jeliko? Java Script, který ?ídí rozbalování vygenerovanýho menu je funk?ní pouze pod Internet Expolorerem.

  • Poslední novinkou tohoto update je vým?na Base layoutu v základní distribuci phpRS systému za layout Digreen, který se tak od této verze stává standardní sou?ástí ka?dé budoucí základní distribuce redak?ního systému phpRS.

Vývojové fórum!

Rád bych vás upozornil na skute?nost, ?e se v sou?asné dob? zabývám výrobou "Vývojového fóra" pro redak?ní systém phpRS a tak bych uvítal ve?keré va?e rady a p?ipomínky týkající se tohoto fóra. P?edem díky za p?ípadné maily!

phpRS v1.4.1 si m??ete stáhnout v download sekci!


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.