Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Nová verze phpRS ?íslo 2.5.5

Ji?í Luká? - phpRS - 02. 09. 2004 - 14523 přečtení

31. srpna 2004 byla oficiáln? vydána nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS v2.5.5. Hlavním cílem tohoto ?lánku je seznámit vás se v?emi novinkami, které tato verze p?iná?í.

Úvodem bych rád zd?raznil pár skute?ností, jen? s touto verzí souvisí a tvo?í základní charakter této nové verze:
 • phpRS verze 2.5.5 je tzv. "servisní verze" a tudí? nep?iná?í ?ádné v?t?í funk?ní roz?í?ení.
 • phpRS verze 2.5.5 uzavírá postupnou snahu o validaci generovaného HTML kódu a nabízí vám tam jako první z ?ady phpRS verzí pln? validní výstup.
 • V neposlední ?ad? tato nová verze (2.5.5) nem?ní vzhledem k p?edchozí verzi (2.5.0) svou zdrojovou phpRS databázi ani layout engine. - Tzn. ?e se neprovádí upgrade databáze a ani není nutné upravovat layouty.

Kompletní p?ehled zm?n v??i p?ede?lé verzi phpRS v2.5.0:
 • opravena chyba v vyhledávacím enginu - ob?asné zacyklení v kombinaci se specifickou verzí PHP; v rámci opravy bylo provedeno i zefektivn?ní kódu (soubor: search.php)
 • opravena chyba v reklamní subsystému (soubor: admin/aadvert.php)
 • opravena chyba v tiskové verzi ?lánku (soubor: rservice.php)
 • t?ída pro zobrazování ?lánk? roz?í?ena o antispamovou ochranu e-mailových adres (na místo "@" se zobrazuje ?et?zec "(at)") a dvojí zp?sob výpis autorských e-mail? - s a bez ?et?zce "mailto:" (soubor: trclanek.php)
 • dokon?ení validace výstupního kódu pro standard HTML 4.01
 • upraven kód pro na?ítání globálních ?ablon v hlavním konfigura?ním souboru (soubor: config.php)
 • zefektivn?ní kódu klientské ?ásti download sekce (soubor: download.php)
 • upravena navigace v administra?ní ?ásti download sekce (soubor: admin/adownload.php)
 • upraven kód v souboru direct.php; sou?ást reklamního subsystému
 • vylep?ena navigace v administraci ?lánk? (soubor: admin/aarticles.php)
 • upraven kód v administra?ní ?ásti statistického subsystému (soubor: admin/astat.php)
 • upraven kód v administra?ní ?ásti novinkového subsystému (soubor: admin/anews.php)
 • vylep?ena funk?nost a ovladatelnost interní phpRS galerie (soubor: admin/aimggal.php)
 • upraven hlavní koordina?ní administra?ní soubor admin.php

D?le?ité upozorn?ní:

POZOR! ZM?NA OBSAHU SOUBORU config.php! - Soubor "config.php" pro?el drobnou úpravou na?ítacího kódu globálních ?ablon.

Kompletní p?ehled v?ech modifikovaných soubor? najdete v souboru "seznam_souboru.txt", který je standardní sou?ástí ka?dé oficiální phpRS verze!

phpRS v2.5.5 si m??ete stáhnout v download sekci!

[Akt. známka: 0,06 / Počet hlasů: 17] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.