< index >

Co je to "blok" a k čemu slouží?

Hlavní menu
Obr. 1: Hlavní menu

Základní rozdělení vzhledu stránky
Obr. 2: Základní rozdělení vzhledu stránky

"Blok" je malý informační obdélník, který se nalézá na levém nebo pravém okraji obrazovky a skládá se z nadpisu a hlavního textu. V případě, že je definováno větší množství bloků, tak společně vytváří dva ucelené informační sloupce, přičemž jeden je umístěn na levé a druhý na pravé straně obrazovky.

Hlavní funkcí "bloku" je trvalé, ale i přesto velmi flexibilní, zobrazení určité informace (upozornění, odkazy, rozcestník, atd.) na každé WWW stránce vygenerované redakčním a informačním systémem phpRS!

Od phpRS verze číslo 2.1.0 jsou všechny bloky v rámci celého "blokového systému" rozděleny do dvou základních skupin ("běžné bloky" a "systémové bloky"), které odrážejí dva základní přístupy ke shromažďovaným a publikovaným informacím.

První varianta - "běžné bloky" - představuje všechny bloky, které si uživatelé phpRS vytvoří sami a sami se také kompletně starají o jejich obsah.

Druhá varianta - "systémové bloky" - zastupuje všechny bloky, jejichž vznik je sice podmíněn uživatelovou vůlí, avšak jejich obsah je již z velké části generován automaticky a vychází z informací/dat, které jsou spravovány prostřednictvím vlastní speciální sekce. Například viz. systémový blok "Novinky".

Upozornění: "Systémový bloky" lze založit pouze prostřednictvím funkce "Šablony"!

Samotná definice všech "bloků" probíhá v administračním modulu v rámci sekce "Úprava bloků".

Od phpRS verze 1.3.0 je pořadí bloků v rámci jednoho ze dvou možných informačních sloupců řízeno tzv. "prioritou bloku", což v praxi znamená, že blok s nejvyšší prioritou (= nejvyšší číslo z intervalu od 1 do 255) je umístěn v rámci svého sloupce úplně nahoře a naopak blok s nejnižší prioritou úplně na spodu daného sloupce. - Pokud mají dva bloky v jednom sloupci stejnou prioritu, tak rozhoduje pořadí, ve kterém byly do systému vloženy.

Další zajímavou volbou, se kterou se setkáte při definici nového bloku je atribut "typ bloku". Tato volba určuje v kombinaci s použitým layoutem finální podobu vygenerovaného bloku. V rámci phpRS verze 2.3.5 až 2.5.5 jsou standardně k dispozici tři podoby/varianty bloků (Typ 1, Typ 2 a Typ 3). Počínaje phpRS verzí 2.6.5 přibyly dvě nové možnosti (Typ 4 a Typ 5). - Definice Vzhledu jednotlivých variant bloků je nedílnou součástí každého phpRS layoutu (soubor: lengine.php).

Od phpRS verze 1.4.1 jsou v rámci "Blokového subsystému" k dispozici tzv. "šablony", které umožňují vložit do obsahu jednotlivých bloků speciálně předpřipravený HTML kód. Například šablona "Vyhledávací box" umožňuje okamžitě vygenerovat vyhledávací dialog napojený na vyhledávací subsystém redakčního systému phpRS. - Od phpRS verze 2.1.0 lze skrze tuto funkci (tedy funkci: Šablony) také vytvářet speciální "systémové bloky".

Přehled základních systémových bloků

Systémový blok: Anketa

- definici a správu anket zabezpečuje speciální sekce: "Editace anket"
  Systémový blok: Anketa      Systémový blok: Seznam rubrik   Systémový blok: Seznam rubrik

- systémový blok "Seznam rubrik" je přesnou kopií seznamu témat/rubrik vytvořeného v sekci "Úprava témat (rubrik)" a v rámci jeho procházejí dochází k zobrazení výpisu všech článků patřících do aktuálně vybrané rubriky
Systémový blok: Novinky

- kompletní správu novinek zabezpečuje speciální sekce: "Editace novinek"
  Systémový blok: Novinky      Systémový blok: Kalendář   Systémový blok: Kalendář

- systémový blok "Kalendář" vám umožňuje díky svému propojení s vyhledávacím systémem procházet příslušný web z pohledu časové osy

< nahoru | index >