< index >

Instalace phpRS systému

Základní systémové požadavky redakční a publikačního systému phpRS:

Mezi základní požadavky phpRS systému patří: HTTP server podporující PHP skriptovací jazyk verze 4 a vyšší (z důvodu generování vlastní grafiky je nutné, aby vaše PHP distribuce obsahovala aktivní GD knihovnu) a MySQL databázový server.

V případě, že tyto základní požadavky nejsou splněny, phpRS není schopen provozu. - Více informací v sekci "Základní systémové požadavky phpRS".

Všechny požadovné aplikace ve verzi pro operační systém Windows si můžete stáhnout v Download sekci na Super Světě.

Doporučené články vztahující se k instalaci Apache, PHP a MySQL DB serveru:

Ještě jednou na téma "Jak na phpRS" ve Windows ... instalace MySQL, PHP a Apache
Čtyři problémy související s rozchozením phphome full 2.3.2. ... rady týkající se využití balíčku phphome

Další informační materiály:

Nedílnou součástí každé oficiální phpRS distribuce je soubor "instalace_cz.txt", který obsahuje podrobný návod popisující instalaci phpRS systému.

Instalace:

Instalační proces lze rozdělit do čtyř fází, přičemž v případě prvních třech fází není nutné 100% dodržet uvedené pořadí.

1.) Konfigurace souboru "config.php":

Konfigurace souboru "config.php" pro phpRS verze 2.5.0 a 2.5.5
Konfigurace souboru "config.php" pro phpRS verzi 2.6.5

Soubor "config.php" verze 1.3.2 (phpRS distribuce verze 2.8.0) zastává funkci hlavního konfiguračního souboru redakčního systému phpRS a je rozdělen do třinácti sekcí. Prvních deset sekcí obsahuje konfigurovatelné proměnné. Jedenáctá ("db knihovna, spojeni s db"), dvanáctá ("layout fce") a třináctá ("kodovani pro komunikaci se serverem") sekce obsahují automatické funkce, které nevyžadují žádný manuální zásah. - V případě požadavku na využítí funkčnosti trinácté sekce je nejprve nutné provést její aktivaci; tento úkon spočívá v tzv. odkomentování výkonného kódu této sekce. Viz. popis třinácté sekce.

Poznámka autora: Od phpRS verze 2.5.0 je veškerá konfigurace layoutu (vzhledu) přenesena do prostředí webového administračního rozhraní (konkrétně do sekce "Konfigurace").

Všechny řetězce a čísla, které jsou označeny zelenou barvou představují hodnoty, které lze v rámci nastavení příslušných proměnných hodnot upravit. V případě řetězce je nutné při úpravě obsahu proměnné zachovat ohraničení uvozovkami.

1. sekce: "db server"
$dbtyp = "mysql"; ... určuje typ použité databáze včetně přístupových PHP funkcí; přípustné hodnoty jsou: "mysql" a "mysqli".
$dbserver = "mypc.home"; ... slovní označení nebo IP adresa počítače, kde je umístěn MySQL DB server (- pokud je DB server na stejném počítači jako HTTP server, tak lze ve většině případů použít slovo "localhost")
$dbuser = "root"; ... uživatelské jméno (username) vašeho účtu na MySQL DB serveru
$dbpass = "heslo"; ... heslo k vašeho účtu na MySQL DB serveru
$dbname = "phprs"; ... vaše označení pro phpRS databázi respektive databázi, kde jsou uloženy tabulky redakčního systému phpRS
$rspredpona="rs_"; ... tzv. rozlišující databázová předpona, která je součástí názvu každé phpRS tabulky. V základní instalaci je tato předpona nastavena na standardní hodnotu "rs_". Prostřednictvím změny této předpony lze v rámci jedné databáze provozovat více phpRS systémů.

2. sekce: "http server"
$wwwname="Super Svět"; ... jméno vašeho informačního serveru; slouží jako titulek pro generované webové stránky
$baseadr="http://www.supersvet.cz/"; ... základní URL adresa vašeho WWW serveru (např.: http://www.supersvet.cz/); cesta musí být ukončena lomítkem
$redakceadr="redakce@vase_domena.cz"; ... základní e-mailová adresa vaší redakce
$infoadr="informace@vase_domena.cz"; ... sekundární informační adresa

3. sekce: "ankety"
$GLOBALS['rsconfig']['anketa_cil_str']="index"; ... způsob zakončení hlasování ze systémového bloku "Ankety":
    a) hodnota "index" = po hlasování dojde k načtení hlavní stránky
    b) hodnota "vysledek" = po hlasování bude zobrazena speciální výsledková stránka
$GLOBALS['rsconfig']['anketa_max_pocet_opak']=6; ... maximální povolený počet hlasování z jedné IP adresy za stanovený časový limit (viz. následující proměnná).
$GLOBALS['rsconfig']['anketa_delka_omezeni']=3600; ... délka omezujícího časového limitu v sekundách - jde o dobu, za kterou lze provést pouze určitý omezený počet hlasování z jedné konkrétní IP adresy.

4. sekce: "autorizace"
$GLOBALS['rsconfig']['platnost_auth']=3600; ... délka platnosti jednoho přihlášení do administračního rozhraní. Platnost je vyjádřena v sekundách. Standardní přednastavená hodnota je 7200 sekund, což představuje 2 hodiny.
$GLOBALS['rsconfig']['auth_max_pocet_chyb']=3; ... maximální počet povolených chyb v rámci jednoho přihlasovacího procesu; za chybu se počítá špatně zadané heslo.

5. sekce: "interni galerie obrazku"
$GLOBALS['rsconfig']['img_nahled_sirka']=120; ... maximální šířka generovaného náhledu
$GLOBALS['rsconfig']['img_nahled_vyska']=96; ... maximální výška generovaného náhledu
$GLOBALS['rsconfig']['img_adresar']="image/"; ... cesta k adresáři, kam budou uploadovány obrázky vložené do interní phpRS galerie; cesta musí být ukončena lomítkem.

6. sekce: "cookies"
$cookiessdomenou="0"; ... tato volba určuje odesílací mód pro cookies:
    a) hodnota "0" = odeslání cookies bez konkrétní specifikace domény
    b) hodnota "1" = rozšířeny mod, ve kterém je připojeno omezení na konkrétní doménu a místo v doméně (nemusí fungovat na localhostu)

7. sekce: "komentare"
$GLOBALS['rsconfig']['max_delka_komentare']=1000; ... maximální délka jednoho celého komentáře; delší komentáře bude automaticky zkráceny.
$GLOBALS['rsconfig']['max_delka_slova']=50; ... maximální povoléná délka jednoho slova; delší slova budou automaticky rozdělena.

8. sekce: "clanky"
$GLOBALS['rsconfig']['cla_max_pocet_opak']=1000; ... maximální povolený počet zaregistrovaných prečtení článku připadajících na jednu jedinečnou IP adresu za stanovený časový limit.
$GLOBALS['rsconfig']['cla_delka_omezeni']=3600; ... délka omezujícího časového limitu v sekundách - jde o dobu, za kterou lze provést pouze určitý omezený počet zaregistrovaných (započítaných do statistiky) přečtení z jedné konkrétní IP adresy.

9. sekce: "kodovani stranek"
$GLOBALS['rsconfig']['kodovani']="windows-1250"; ... nastavení výstupního kódování generovaných HTML stránek; ukázka možných alternativ: "windows-1250", "iso-8859-2", "UTF-8".

10. sekce: "sprava souboru"
$GLOBALS['rsconfig']['file_adresar']="storage/"; ... cesta k adresáři, kam budou uploadování soubory z download sekce; cesta musí být ukončena lomítkem.

11. sekce: "db knihovna, spojeni s db"
Tato sekce zajišťuje spojení s použitou databází.

12. sekce: "layout fce"
Tato sekce zajišťuje načtení auktuálního nastavení layoutu.

13. sekce: "kodovani pro komunikaci se serverem"
Tato sekce umožňuje nastavit vhodné kódování komunikace s MySQL DB serverem v závislosti na požadovaném kódování generovaných HTML stránek. - Defaultně (= výchozí nastavení) je tato funkce neaktivní. Pro aktivaci této funkce je nutné provést tzv. "odkomentování výkonného kódu", což v praxy znamená vymazání následujících dvou řádků:

/* ----- pro pouziti teto funkce smazte tento radek ----

a

----- pro pouziti teto funkce smazte tento radek ---- */

Po dokončení úprav souboru "config.php" si ověřte, zda jsou všechny vámi vložené hodnoty správné (obzvláště hesla a uživatelská jména) a přidejte tento upravený konfigurační soubor k vaší phpRS distribuci, kterou se chystáte přenést na váš HTTP server.

2.) Přenesení (překopírování) phpRS distribuce na HTTP server:

Tuto akci lze provést například prostřednictvím vašeho FTP účtu u vašeho providera, který vám poskytne veškeré nutné informace pro konfiguraci vašeho FTP klienta, s jehož pomocí lze následně velmi pohodlně přenést jakékoliv soubory z vašeho počítače na jiný počítač (- v tomto případě server vašeho providera).

V souvislosti s touto akcí bych rád upozornil na skutečnost, že umístění všech souborů v rámci phpRS distribuce není náhodné, a proto doporučuji při kopírování phpRS distribuce na váš server zachovat její strukturu a umístění všech souborů (kromě "vzhledových souborů", jejichž případnou novou polohu je nutné zohlednit v konfiguračním souboru "config.php"), aby nedošlo k zbytečnému narušení integrity systému.

Poznámka autora: Níže uvedená ukázka z prostředí Windows Commander 5.0 platí i pro jeho následovníka, který již nese označení Total Commander.

Ukázka konfigurace FTP klienta obsaženého v programu Windows Commander 5.0:
Konfigurace FTP přístupu, 1. část
Obr. 1: Konfigurace FTP přístupu, 1. část

Konfigurační diagol pro FTP připojení se v programu Windows Commander nalézá pod položkou "FTP - připojit se..." v podmenu "Síť" hlavního menu. Tento dialog lze samozřejmě vyvolat i prostřednictvím zástupné ikony nebo klávesové zkratky.
Konfigurace FTP přístupu, 2. část
Obr. 2: Konfigurace FTP přístupu, 2. část

Vyvolání zakládacího formuláře pro založení nového "FTP přístupu" dosáhnete kliknutím na volbu "Nové připojení...".
Konfigurace FTP přístupu, 3. část
Obr. 3: Konfigurace FTP přístupu, 3. část

Konfigurace potřebných položek:

1. Položka "Relace" slouží k vašemu osobnímu pojmenování právě zakládaného přístupu. Pod tímto názvem se pak bude toto připojení prezentovat v přehledu všech nadefinovaných připojení (viz. obrázek číslo 2).

2. Položka "Hostitel" obsahuje IP adresu nebo doménové jméno vašeho FTP serveru. Prostřednictvím této hodnoty je váš FTP server identifikován v prostředí jakékoliv sítě (lokální síť, Internet).

3. Položka "Jméno uživatele" obsahuje vaše uživatelské jméno, které vám přidělil váš provider v rámci zřízení vašeho FTP přístupu. Jméno uživatele představuje jeden ze dvou základních indentifikačních prvků vašeho FTP přístupu.

4. Položka "Heslo" obsahuje opis vašeho hesla, které vám přidělil váš provider jako standardní součást vašeho FTP přístupu. - Heslo slouží k rozlišení oprávněného a neoprávněného přístupu k vašemu FTP účtu, proto ho lze právem považovat za velmi důležitou a nepostradatelnou informaci, kterou je nutné chránit.

3.) Vytvoření phpRS databáze prostřednictvím "phprs.sql" skriptu nebo prostřednictvím speciální samočinného PHP skriptu "db_phprs.php":

Jak jsem již v nadpisu této poslední fáze naznačil, phpRS databázi lze vytvořit několika způsoby, které se od sebe liší jednak nutnými předpoklady k jejich uskutečnění a také náročností na vaše znalosti MySQL databázového serveru.

4.) Aktivační fáze (instalace layoutu/konfigurace systému):

Po úspěšném dokončení všech tří výše zmíněných "operací" je instalace phpRS systému téměř dokončena a nezbývá nic jiného, než přikročit k poslední aktivační fázi. - viz. kapitola "První spuštění phpRS systému - Instalace layoutu".

< nahoru | index >