< index >

Jak nakonfigurovat phpRS?

K nejzákladnější konfiguraci phpRS slouží specifické proměnné v souboru "config.php", které vám např. umožní definovat adresu vašeho HTTP a DB serveru včetně informace o přístupovém účtu, dále také základní e-mailovou adresu redakce a v neposlední řadě i jméno vašeho časopisu/novin. - Tato konfigurace se však provádí již během instalace phpRS systému a během samotného provozo phpRS aplikace již není v podstatě vůbec nutné v souboru "config.php" provádět jakékoliv další dodatečné změny. Popis nastavení souboru "config.php" viz. kapitola Instalace phpRS systému.

Jak nakonfigurovat phpRS? ...

Aktuální layout (vzhled) lze nastavit prostřednictvím parametru "Globální šablona" v sekci "Konfigurace" (viz. kapitola: První spuštění phpRS systému). V případě, že chcete použít úplně nový layout (obsahuje vždy nové globální a článkové šablony), musíte ho nejprve nainstalovat do systému (viz. kapitola: Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému).

< nahoru | index >