< index >

Je používání phpRS nějakým způsobem omezeno?

V podstatě ne, jelikož redakční a informační systém phpRS je chráněn GNU GPL licencí a ta je laicky řečeno velmi "mírná" a přiznává uživatelům velké množství práv. - Například každý uživatel má právo si tento redakční systém sám před vlastním použitím jakkoliv funkčně nebo vzhledově upravit, aby co nejlépe vyhovoval jeho požadavkům.

Na druhou stranu i GNU GPL licence má svá omezení, které musí každý uživatel - chce-li tento software používat legálně - bezpodmínečně dodržet a tak pokud si nejste úplně jisti, že jednáte v souladu s touto licencí, doporučujeme vám přečíst si její český překlad.

Základní pravidla pro používání phpRS systému

V případě použití redakčního systému phpRS musí být jasně a zřetelně vidět, že vámi používaný redakční systém je právě redakční systém phpRS! V ideálním případě by takové upozornění mělo mít textovou formu a mohlo by vypadat asi takto: "Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce." Součástí této autorské informace musí být také nějaké spojení (např. hypertextový odkaz) na autora nebo domovské stránky projektu.

Dále v případě jakékoliv redistribuce tohoto software (byť upraveného) je nutné i nadále zachovat jeho ochranu GNU GPL licencí a i bezplatný charakter této aplikace (viz. sekce: Opravdu nemusím za phpRS nic platit?).

Poznámka autora: Rád bych touto cestou požádal všechny uživatele phpRS systému, aby dodržovali podmínky legálního užívání phpRS, které jsou popsány výše na této stránce!!!

Otázky týkající se způsobu a formy prezentace autorské informace:

Mohu změnit vámi doporučený text informující o využití phpRS systému?

Ano, můžete. - V zásadě lze použít jakýkoliv text, který vyjadřuje skutečnost, že ke generování svých stránek využíváte redakční a informační systém phpRS. Můžete tedy např. použít i následující velmi krátké spojení: "Využíváme phpRS".

Mohu k prezentaci autorské informace (tedy informace o využít phpRS) použít i nějakou vhodnou ikonu?

Ano, můžete. - Nicméně v tomto případě je velmi důležité, jakou ikonu hodláte použít a jakým způsobem ji do svých stránek implementujete. - Použitá ikona musí samozřejmě vyvolávat jednoznačnou asociaci s redakčním systémem phpRS (např. tato ikona je vhodná) a musí být umístěna v místech, kde řešíte technické a copyright (autorské) otázky svého webu.

Kam mám umístit informaci týkající se využití phpRS systému?

Obecné pravidlo zní: "Informace o využití phpRS systému musí být umístěna v oblasti, kde řešíte svůj vlastní copyright (autorství webu)." Samozřejmě tato oblast musí být dostatečně viditelná, případně velmi jednoduše přístupná. - Jako vhodné místo se např. jeví patička vaší hlavní stránky.

Je používání phpRS nějakým způsobem omezeno? ...

< nahoru | index >