< index >

Rady, tipy a návody

Obsah:

  1. Jak na jednom serveru provozovat více phpRS systémů
  2. Jak změnit standardně přednastavenou preferenci českého jazykového slovníku
  3. Jaký editor mám použít pro úpravu zdrojového kódu?
  4. Jak provést úpravu phpRS databáze pomocí SQL skriptu?
  5. Jak odstranit (deaktivovat) komentáře u článků
  6. Jak mohu manuálně změnit přednastavenou globální šablonu?

 

1. Jak na jednom serveru provozovat více phpRS systémů

Otázka:
Mám 3 různě orientované stránky (mobily, hardware, software) a všechny leží na stejném serveru www.domena.cz a liší se jen doménou třetí úrovně hardware.domena.cz, mobily.domena.cz a software.domena.cz.

Rád bych všech tři stránky (přesněji weby) provozoval prostřednictvím phpRS systému, ale nevím, jak se vypořádat s phpRS databází (respektive se třemi stejnými databázemi), když mám k dispozici pouze jeden účet (= 1 databáze).

Odpověď:
Řešení tohoto problém je velice jednoduché a spočívá v tzv. "rozlišující databázové předponě", která je standardní součástí každé phpRS distribuce od verze 1.6.0 a umožňuje vám svou modifikací rozlišit jednotlivé tabulky náležící k různým instalací phpRS systému na jednom serveru (respektive v jedné databázi).

Tato speciální proměnná je součástí souboru "config.php" a jmenuje se "$rspredpona". Více informací viz. kapitola: Instalace phpRS systému.

2. Jak změnit standardně přednastavenou preferenci českého jazykového slovníku

Otázka:
Mám připravenou slovenskou verzi svého informačního serveru, ale nevím, jak donutit phpRS systém, aby preferovala při zobrazení u nezaregistrovaných čtenářů slovenský slovník na místo standardního českého slovníku.

Odpověď:
Pro dosažení kompletní přestavby phpRS systému na slovenskou nebo jakoukoliv jinou jazykovou verzi, je zapotřebí ještě upravit některé standardní systémové přednastavení, které phpRS systému říkají, jaký jazykový slovník má defaultně použít.

Přehled potřebných úprav ve verzi číslo 2.0.0 (tento postup lze uplatit až do verze 2.2.0):

1) v souboru "sl.php" na 12. řádku změňte řetězec "cz" na "sk" (nebo jinou jazykovou zkratku)
2) v souboru "myweb.php" na 30. řádku (u verze 2.2.0 se jedná 248. řádek) upravte řetězec "cz" na "sk" (nebo jinou jazykovou zkratku)

Přehled potřebných úprav ve verzi číslo 2.3.5:

1) v souboru "sl.php" na 16. a 19. řádku změňte řetězec "cz" na "sk" (nebo jinou jazykovou zkratku)

Pro interaktivní změnu slovníku lze následně využít personalizační systém.

3. Jaký editor mám použít pro úpravu zdrojového kódu?

Otázka:
Jaký editor je dle vašeho názoru nejlepší pro tvorbu a úpravu PHP zdrojového kódu?

Odpověď:
Abych řekl pravdu, tak odpověď na tuto otázku neexistuje nebo je přinejmenším velice subjektivní, ale určité favority samozřejmě mám a jejich totožnost vám velice rád prozradím.

Pro práci s PHP soubory velice rád používám NuSphere phpEd editor, který dokonce obsahuje PHP debugger, jenž vám může v případě hledání drobných chyb ušetřit mnoho probděných nocí.

Dále jsem měl již také tu čest pracovat s některými Macromedia produkty a mohu bez sebemenšího zaváhání říci, že aplikace typu Macromedia HomeSite nebo Macromedia Dreamweaver představují velice účinné a profesionální nástroje, které vám vývoj vašich vlastních webových aplikací velice ulehčí.

V zásadě lze ale říci, že každý editor, jenž podporuje zvýraznění syntaxe konkrétního programovacího jazyka lze považovat za dostačující vývojový nástroj a není nutné se touto otázkou příliš zabývat. Ostatně kvalita vámi vytvořených aplikace vždy závisí na vašich schopnostech a ne na kvalitě použité vývojové aplikace.

4. Jak provést úpravu phpRS databáze pomocí SQL skriptu?

Otázka:
Pokud chci přidat například plugin Headnews, je v infu k instalaci napsáno, že mám upravit phpRS databázi pomocí SQL skriptu. Můžete mi poradit, jak to mám provést?

Odpověď:
Úpravu phpRS databáze můžete provést několika způsoby, přičemž každá varianta má své výhody a nevýhody (dá-li se slovo "nevýhody" použít).

A) Pokud vám MySQL databáze a SQL jazyk nic moc neříkají, tak vám vřele doporučuji použít pro upgrade (úpravu) databáze v podání SQL skriptu speciální vnitřní nástroj phpRS systému pro práci s databází, který najdete v sekci "Záloha DB". Po otevření této sekce, najdete ve spodní části stránky oblast označenou jako "Import SQL skriptu". Zde za pomoci dialogu pro vyhledávání souboru (tlačítko "Procházet...") vyplňte políčko "zdrojový soubor" a stiskněte tlačítko "Import". - Pokud se neobjeví žádná chyba při zpracování SQL skriptu, tak máte hotovo.

B) Dalším možným způsobem, jak provést úpravu phpRS databáze je využít služeb nějakého programu na správu MySQL databáze (např. phpMyAdmin). Rád bych upozornil na skutečnost, že tento postup je spojen s alespoň minimální znalostí databází a jejich fungování, jelikož programy na správu databází obvykle nabízí poměrně širokou škálu funkcí a vy byste měli přesně vědět, co hledáte a co to s databází provede. Již jen dodám, že budete hledat dialog pro import (a následné vykonání) SQL skriptu.

C) Poslední možností jak provést úpravu phpRS databáze je přímý import dat (SQL skriptu) do MySQL databáze, který vyžaduje možnost přímého přístupu k MySQL databázovému serveru (respektive k jeho aplikačním souborům) - Více informací o této problematice lze nalézt na následující adrese: http://www.supersvet.cz/view.php?cisloclanku=2001012201.

5. Jak odstranit (deaktivovat) komentáře u článků

Otázka:
Vytvářím čistě informační web a chci u článků zakázat (odstranit) komentáře. Jak to mám provést?

Odpověď:
Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. V zásadě stačí odstranit ze všech používaných článkových šablon všechny odkazy na komentářový subsystém a rázem je po komentářích. - Co je to článková šablona se dozvíte v kapitole "Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému".

Rád bych ještě upozornil na skutečnost, že tato úprava fyzicky nezruší samotný komentářový subsystém, pouze ho před čtenáři skryje. Pokud byste chtěli komentářový subsystém úplně (fyzicky) odstranit, musíte navíc vymazat z kořenového adresáře phpRS systému soubor "comment.php".

6. Jak mohu manuálně změnit přednastavenou globální šablonu?

Otázka:
Mám třísloupcový design stránek a potřebuji zařídit, aby po otevření článku zmizel pravý sloupec a vzhled se tak změnil na dvousloupcový desing. Chci tak získat větší prostor pro obsah článku.

Odpověď:
Základní vzhled webu včetně rozložení jednotlivých informačních sloupců v rámci phpRS systému určují tzv. "globální šablony". Každá globální šablona je v podstatě standardní HTML stránka (včetně HTML záhlaví a zápatí), která je navíc rozšířena o speciální proměnné, jenž určují kam se mají vložit dynamicky generované části webu. Především se jedná o obsahové informační sloupce; nicméně prostřednictvím těchto proměnných lze do globální šablony vložit jakýkoliv jiný kód. - Více informací o phpRS layoutu a globálních šablonách najdete v kapitole "Jak změnit a upravit vzhled (layout) u phpRS systému".

Jak již bylo řečeno, základní vzhled webu (tedy i počet zobrazených informačních sloupců) určují globální šablony. Řekněme, že máte k dispozici dvě globální šablony (jednu třísloupcovou a druhou dvousloupcovou) a jste tak připraveni na možnost zobrazení webu skrze jednu nebo druhou variantu. - phpRS systému umožňuje v rámci konfigurace systému přednastavit jako výchozí globální šablonu pouze jednu variantu, která pak následně určuje vzhled všech generovaných stránek.

Toto chování lze však velmi jednoduše obejít drobných zásahem do PHP kódu (= změna hodnoty proměnné "$rs_main_sablona") u souboru, jehož výsledek chcete prezentovat prostřednictvím jiné (než standardně přednastavené) globální šablony. Jedinou podmínkou realizace této úpravy je skutečnost, že tuto změnu musíte provést ještě před řádkem: "include($adrlayoutu);" - v případě phpRS verze 2.8.0 tzn. před řádkem "include_once("myweb.php");".

Ukázka manuální změny přednastavené globální šablony v případě phpRS verze 2.8.0 u souboru view.php:

include_once("config.php");
$rs_main_sablona="download";
include_once("myweb.php");

Těžiště celé operace spočívá v tomto řádku "$rs_main_sablona="download";", který phpRS systému říká, že má na místo standardní přednastavené globální šablony použít globální šablonu, jenž má identifikační zkratku "download".

< nahoru | index >