< index >

První spuštění phpRS systému

phpRS verze 2.6.5 a vyšší se skládá ze dvou základních rozhraní - administrační a čtenářské, přičemž přístup do administračního rozhraní je chráněn prostřednictvím autorizačního subsystému. Přístup do čtenářského rozhraní není ničím omezen a je tzv. "anonymní".

Starší verze phpRS systému (tedy verze 2.5.5 a nižší) obsahovaly navíc tzv. "autorské rozhraní", které bylo funkčně omezenou kopií administračního rozhraní a sloužilo výhradně pro vstup článků do redakčního systému. - Nové verze phpRS systému toto rozhraní již nepotřebují, protože obsahují vylepšený management přístupových práv, který dokáže pracovat s přístupovými právy jednotlivých uživatelů mnohem efektivněji a dokáže nastavit mnohem více detailů.

Základní podmínka spuštění phpRS systému

Základní podmínkou spuštění phpRS systému je samozřejmě aktivní stav (běh) příslušného HTTP serveru a MySQL databázového serveru, který spravuje vámi nainstalovanou phpRS databázi.

Aktivace phpRS systému

Aktivace phpRS systému je poslední krok v procesu instalace phpRS systému a přichází na řadu po úspěšném absolvování samotné fyzické instalace phpRS systému - viz. body 1 až 3 v kapitole Instalace phpRS systému.

Hlavní náplního tohoto poslední kroku je instalace phpRS layoutu (pokud není nějaký layout již defaultně přednastaven) a nastavení základních parametrů ovlivňujících celkové chování phpRS systému (např. počet článku zobrazených na hlavní stránce nebo nastavení aktivní ankety). - Veškeré potřebné informace najdete v této kapitole.

Poznámka autora: V případě phpRS verze 2.8.0 je v rámci standardní phpRS distribuce přednastaven jako defaultní layout FreeStyle 2006.

Přihlášení do administračního rozhraní

Samotné přihlášení do administračního rozhraní probíhá prostřednictvím přihlašovacího dialogu na adrese "doménová_cesta_k_phprs/admin.html", kde zadáte své uživatelské jméno a heslo.

Pro první přihlášení lze využít během instalace automaticky vytvořeného uživatele s administračním oprávněním, který má uživatelské jméno (zkratku) "admin" a heslo slovo "heslo".

Poznámka autora: Z bezpečnostních důvodů vám doporučuji ihned po prvním přihlášení do administračního rozhraní změnit u tohoto uživatele jeho heslo!!!

Instalace layoutu

Pro instalaci layoutu (vzhledu) vstupte do administračního rozhraní phpRS systému (viz. Přihlášení do administračního rozhraní) a přejděte do sekce "Konfigurace".

V sekci "Konfigurace" klikněte na položku "Správa globálních a článkových šablon" a přejděte k dialogu "Vyhledávání nových šablon" na konci zobrazené stránky. Klikněte na tlačítko "hledat" a postupujte dále dle textových pokynů (Pro instalaci jednotlivých nalezených layoutů je nutné zaškrtnou přepínač "instalovat").

Po dokončení instalace vybraných šablon musíte ještě provést jejich aktivaci.

Aktivaci (= volba aktuálně používané) globální šablony provedete přes výběrovou nabídku "Globální šablona" umístěnou na základní úrovni v sekci "Konfigurace".

Článkové šablony můžete přiřadit jednotlivým článkům dvěma způsoby:

a) Přímé přiřazení v průběhu přidávání/editace článku.
b) Hromadné přiřazení prostřednictvím speciálního konfiguračního nástroje, který najdete v sekci "Konfigurace" -> "Správa globálních a článkových šablon" -> "Přehled článkových šablon", sloupec "Práce se šablonou".

Základní typy uživatelů v phpRS systému:

Administrátor (Admin) - je uživatel s nejvyššími přístupovými právy. Jde o tzv. "správce systému", který má automatický přístup ke všem součástem phpRS systému včetně článků. - V prostředí administračního rozhraní phpRS systému existují moduly, ke kterým má přístup pouze Administrátor. Konkrétně jde o následující moduly: Editace autorů, Konfigurace a Záloha DB.

Redaktor - je uživatel se středně vysokými přístupovými právy. Tomuto uživateli lze přidělit přístup k jakémukoliv standardnímu modulu. Výsadou tohoto typu uživatele je možnost vytvoření vazby s uživatelem typu Autor, přičemž Redaktor plní úlohu nadřízené osoby. V případě existence podřízených Autorů může Redaktor zasahovat do tvorby jejich článků. V případě, že podřízení Autoři nemají přidělené "právo vydávat články", může Redaktor plnit úlohu "kontrolní/vedoucí" osoby, jenž schvaluje vydávání článků.

Autor - je uživatel s nejnižšími přístupovými právy. Tomuto uživateli lze přidělit přístup k jakémukoliv standardnímu modulu. Autor může nebo nemusí mít přidělené "právo vydávat články".

Poznámka autora: Výše uvedené vlastnosti jednotlivých uživatelů odpovídají stavu práv v phpRS systému verze 2.6.5 a vyšší. Ve starších verzích phpRS systému byly zmíněné vlastnosti v zásadě shodné, i když jejich vynucení bylo řešeno jinými prostředky.

Základní konfigurace phpRS systému:

Pod pojmem "základní konfigurace phpRS systému" si lze představit takové nastavení, při kterém je systém schopen plnohodnotného provozu a veškeré jeho součásti jsou aktivní a připraveny k použití.

Dá se říci, že po úspěšném dokončení instalace layoutů, nastavení vhodné globální šablony a přiřazení odpovídajících článkových šablon všem existujícím článkům je základní konfigurace téměř hotová a není nutné již nic dalšího měnit či nastavovat.

V poslední fázi základní konfigurace si projděte nastavení všech parametrů v sekci "Konfigurace" a proveďte v případě potřeby požadované úpravy.

Vstupní stránky do jednotlivých rozhraní:

Všechny níže uvedené vstupní stránky se nalézají v kořenovém adresáři webového redakčního a informačního systému phpRS.

Vstupní stránky pro phpRS v2.6.5 a vyšší:

a) administrační rozhraní (administrátor, redaktoři, autoři) - admin.html
b) čtenářské (klientské) rozhraní - index.php

Vstupní stránky pro phpRS v2.5.5 a nižší:

a) administrační rozhraní (administrátor a redaktoři) - admin.html
b) autorské rozhraní (autoři) - writer.html
c) čtenářské (klientské) rozhraní - index.php

< nahoru | index >