phpRS open source projekt :: redakční systém / publikační systém


Vítejte na stránkách redakčního a publikačního systému phpRS!
phpRS verze 2.8.0 obsahuje tyto základní funkce

 • inteligentní správu uživatelů, která umožňuje rozlišovat mezi různými typy uživatelů a jejich přístupovými právy k systému (u každého uživatele lze navíc přidělovat přístupová práva k jednotlivým instalovaným modulům),
 • komplexní článkový subsystém se širokou škálo nastavitelných vlastností (např. možnost volby použité zobrazovací šablony, rubriku, typ článku, autora, datum vydání, související články, přidělenou anketu, atd.),
 • možnost definice a správy informačních bloků skrze webové administrační rozhraní (informační blok = základní stavební jednotka prezentační části phpRS systému, jejichž množství a rozložení vytváří finální podobu webu; informační bloky lze sdružovat do informačních sloupců),
 • komplexní čtenářský přístupový management, který umožňuje na základě levelového subsystému povolovat/zakazovat přístup čtenářům ke článkům, souborům nebo informačním blokům,
 • více-úrovňový tématický subsystém (v rámci procházení více-úrovňového přehledu existujících rubrik ve čtenářském modulu je uplatňována technologie postupně se zpřesňujícího výsledku, který odpovídá vnoření jednotlivých článků do pod rubrik),
 • propracovaný vzhledový generátor (tzv. layout engine) umožňuje na jakoukoliv instalaci phpRS systému aplikovat různé vzhledy (layouty) stejné verze, bez nutnosti zasahovat do samotného kódu phpRS systému; celkový vzhled je vytvářen prostřednictvím šablon, které lze různě kombinovat,
 • download management (správce souborů), který umožňuje zpřístupnit jakékoliv soubory na vašem informačním webu a sledování statistiky jejich "stahování" (existuje možnost tématického dělení),
 • anketní subsystém (obsahuje interní ochrany, které se snaží zabránit vícenásobnému hlasování jedné osoby),
 • komentářový subsystém (umožňuje čtenářům komentovat vydané články; komentářový subsystém je schopen rozlišovat mezi registrovanými a anonymními čtenáři)
 • speciální funkce "Stránkový alias", která umožňuje na vašem webu zobrazit jakýkoliv textový soubor, přičemž takto vygenerovaná stránka automaticky přebírá standardní layout redakčního systému phpRS,
 • rozsáhlý statistický modul, který umožňuje sledovat celkovou návštěvnost webu a čtenost jednotlivých článků,
 • speciální "Novinkový subsystém", který umožňuje velmi rychle a efektivně publikovat krátké informační zprávy,
 • obslužný modul pro úpravu speciální publikační sekce označené jako "Weblinks", která slouží k rychlé a efektivní publikaci odkazů na články z jiných webů (v rámci této sekce existuje možnost tématického dělení),
 • personalizační subsystém (umožňuje nastavit čtenářský profil včetně objednání zasílání informačních e-mailů),
 • komplexní vyhledávací subsystém (kromě standardních funkcí umožňuje tento subsystém vyhledávat i v databázi "klíčových slov", která umožňuje značně zefektivnit výsledek vyhledávání - tato funkce se neobejde bez podpory ze strany administrátora webu),
 • speciální plug-in subsystém, jenž umožňuje velice jednoduše rozšířit základní verzi phpRS o další nové funkce,
 • interní reklamní management nabízí speciální nástroje pro správu všech vašich reklamních prvků, včetně možnosti jejich logického rozčlenění do různých reklamních kampaní a sledování hitů,
 • vlastní interní zálohovací subsystém umožňuje za zálohovat celou databázi a následně ji pak i prostřednictvím speciálního importního subsystému v případě potřeby obnovit.

phpRS systém podporuje také řadu čistě čtenářsky orientovaných služeb mezi které například patří možnost vytištění speciálně upravené verze článku, známkování kvality článku, stránkování hlavní stránky nebo možnost odeslání informačního e-mailu na zadanou adresu s hypertextovým odkazem na vybraný článek.

Redakční a informační systém phpRS splňuje standard HTML 4.01.Zpět na hlavní stránku


Obecná veřejná licence GNU

Redakční systém phpRS je volné programové vybavení; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU verze 2 a vyšší.


kontaktní e-mail phpRS projektu


Copyright Jiří Lukáš, 2001-2020, www.supersvet.cz, www.phprs.cz