2. BETAVERZE: phpRS verze 2.8.0

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 20. 01. 2006

Vývojové práce na nové verzi phpRS systému ?íslo 2.8.0 jsou tém?? u konce a já vám zde nyní nabízím poslední dostupnou ve?ejnou kompilaci ozna?enou jako phpRS v2.8.0 druhá betaverze.

Tak?e neváhejte a testujte!

Je?t? ne? se pustíte do samotného testování, tak bych vás rád upozornil, ?e phpRS verze 2.8.0 druhá betaverze nemusí být 100% funk?ní a není ur?ena k ostrému nasazení na web. Dále také není samoz?ejm? zaru?ena kompatibilita mezi budoucí ostrou verzí phpRS v2.8.0 a touto betaverzí!

Informace týkající se obsahu první betaverze najdete v ?lánku "1. BETAVERZE: phpRS verze 2.8.0" zde na Super Sv?t?.

P?ehled zm?n v??i phpRS 2.8.0 beta1:

Opravy chyb objevených v phpRS 2.8.0 beta1:

Nové funkce a vlastnosti p?idané do phpRS 2.8.0 beta2:

phpRS verze 2.8.0 druhá betaverze si m??ete stáhnout v Download sekci (sekce phpRS 2.8.0).

P?eji p?íjemné testování ...Copyright supersvet.cz, 1998-2005