Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2006: Hlasujte a vyhrajte!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 28. 07. 2006

Máte rádi Internet? Pokud ano, tak neváhejte a hlasujte v na?í Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2006 a vyhrajte jednu z atraktivních cen, které v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor ankety.

Hlasovací kolo za?íná 29. ?ervence 2006 a kon?í 19. srpna 2006.

Hlavním cílem této ankety je podpora svobodného a efektivního webového publikování a propagace redak?ního a informa?ního systému phpRS. Samotná anketa je rozd?lena na dv? nezávislé sout??ní kategorie, které hodnotí p?ihlá?ené weby z r?zných kvalitativní hledisek. První kategorie je zam??ena na celkového technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie hodnotí p?edev?ím grafické provedení webu a výherce bude stanoven na základ? výsledku ve?ejného hlasování internetových u?ivatel?.

P?ehled cen pro hlasující osoby:

1. cena - na jeden rok p?edplacený webhosting Linux PHP5 (Czechia)

2. - 3. cena - kniha dle vlastního výb?ru z této nabídky

Domovská stránky ankety (hlasovací formulá?)

http://www.supersvet.cz/anketa/

Generální sponzor ankety:

Generálním sponzorem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006 je firma ZONER software, s.r.o., p?ední ?eský výrobce softwaru a poskytovatel internetových slu?eb.

Spole?nost provozuje internetové slu?by od roku 1996 pod zna?kami Czechia (http://www.czechia.com), Zoner inShop (http://www.inshop.cz), regZone!cz (http://www.regzone.cz), Certifika?ní autorita Czechia (http://www.caczechia.cz), inMail.cz (http://inmail.cz) a Interval.cz (http://interval.cz). ZONER software je t?etím nejv?t?ím poskytovatelem webhostingu v ?eské republice, v oblasti elektronické komerce je lídrem domácího trhu. Ve vývoji a distribuci software se Zoner soust?edí zejména na programy pro digitální fotografii, ?árové kódy a grafické editory, dlouhodob? nejoblíben?j?ím produktem je programová ?ada pro kompletní zpracování digitálních fotografií Zoner Media Explorer / Zoner Photo Studio (http://www.zoner.cz/photo-studio).Copyright supersvet.cz, 1998-2005