Pool: IPT North American Open 8-Ball Championship

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 01. 08. 2006

Vá?ení fandové snookeru a nyní v první ?ad? i poolu, doufám ?e mi dovolíte men?í poohlédnutí se za úvodním turnajem International Pool Tour hraném od 22. do 30.?ervence 2006 v Las Vegas. V na?ich ?láncích jsme se zatím zaobírali poolem v souvislosti se snookerem a snookerovými hrá?i a i tentokrát tomu není jinak. D?vodem napsání tohoto ?lánku jsou v první ?ad? hrá?i Ronnie O'Sullivan, Quinten Hann a Jimmy White, kte?í se tohoto turnaje zú?astnili.

IPT North American

Ronnie si odsko?il zahrát, jak on ?íká: "svoji novou vá?e?", do Las Vegas p?ed za?átkem snooker sezony a ur?it? m??eme po?ítat s jeho ú?astí v tomto seriálu i nadále. Sám toti? uvedl, ?e po?ítá s ú?astí na poolových turnajích spí?e ne? na n?kterých snookerových. Quinten Hann se naopak ú?astní pool turnaj? pravideln? a pool si p?i?el vyzkou?et i Jimmy White. Hann se na tomto turnaji potkal ve skupinách dokonce s ob?ma hrá?i a tak se poj?me podívat jak se vlastn? této trojici da?ilo.

Z 200 hrá??, kte?í se turnaje z??astnili to dopadlo následovn?: ...

Jimmy White skon?il na 121.míst? a vyd?lal si $2,000. Pool se mu nyní v?bec nevyvedl a prohrál v?echny zápasy ve svojí úvodní skupin?. Zde se utkal i s Quintenem Hannem a ten porazil Jimmyho 5:8.
Zápasy tedy sehrál 4, vyhrál 0 a prohrál 4 s úsp??ností 0%. Jednotlivých her tu sehrál 46 a z toho 14 vyhrál a 32 prohrál. Úsp??nost tedy 30,43%.

Ronnie O'Sullivan skon?il na 37.míst? a vyd?lal si $10,000. Vcelku se mu na turnaji da?ilo, ale poté p?eci jen nesta?il na protihrá?e ve své skupin? ve t?etím kole turnaje. Zde ve t?etím kole sehrál ve skupin? i zápas s Hannem a Ronnie prohrál 4:8.
Zápas? sehrál 13, v nich? si p?ipsal 5 výher a 8 proher s úsp??ností tedy 38,46%. Jednotlivých her tu sehrál celkem 171 s 85 výhrami, 86 prohrami a úsp??ností 49,71%.

Quinten Hann skon?il na skv?lém 7.míst? a vyd?lal si $30,000. Sedmé místo je ur?it? výborným po?inem a Quinten je ur?it? více ne? spokojen. P?eci tu asi uplatnil více zku?eností s poolem ne? Ronnie a vypadl a? v pátém kole, p?ed branami finálové skupiny.
Zápas? sehrál 23, uhrál 14 výher a 9 proher s úsp??ností 60,87%. Jednotlivých her sehrál 272 se 140 výhrami a 132 prohrami, úsp??nost 51,47%.

Celkovým vít?zem a také majitelem $350,000 se stal 27letý n?mecký hrá? "The Hitman" Thorsten Hohmann, který porazil ve velkém finále o ?ty?i roky star?ího filipínce jménem "Marvelous" Marlon Manalo v pom?ru 8:7.

Thorsten Hohmann tedy skon?il na 1.míst? se sumou $350,000. Krom? finále porazil Manala i ve finálové skupin?.
Zápas? sehrál celkem 28, vyhrál 21 a prohrál sedm s úsp??ností 75%. Jednotlivých her sehrál 359 a z toho je 205 vyhraných a 154 prohraných s úsp??ností 57,1%.

Marlon Manalo skon?il na 2.míst? s ?astkou $99,000.
Zápas? hrál té? 28 a 23 vyhrál, 5 prohrál, co? je úsp??nost 82,14%.Jednotlivých her sehrál 341, kde 206 vyhrál a 135 prohrál s úsp?chem 60,41%.

Ve?keré výsledky ve skupinách si m??ete prohlédnout zde. Web turnaje je k dispozici zde.

Prize money turnaje:
1.místo - $350,000
2.místo - $99,000
3.místo - $80,000
4.místo - $65,000
5 místo - $50,000
6.místo - $ 40,000
7.-18.místo - $30,000
19.-36.místo - $17,000
37.-60. místo - $10,000
61.-120.místo - $5,000
121.-200.místo - $2,000

Ronnie O'Sullivan na IPT
Ronnie O'Sullivan na IPT
Copyright supersvet.cz, 1998-2005