Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í?

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 03. 08. 2006

Northern Ireland Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
AKTUALIZOVÁNY VÝSLEDKY!
Stojíme na prahu nové snooker sezony a stejn? tak na prahu úvodního turnaje s názvem Northern Ireland Trophy 2006. Op?t se naplno pono?me do víru emocí a báje?ného snookerového um?ní, které nám snooker a samoz?ejm? sami hrá?i v nemalé mí?e p?iná?í. Tento turnaj se odehraje 13. - 20.srpna 2006 a vstupuje do snookerového kalendá?e podruhé po lo?ské premié?e, ale p?itom je i letos premiérový. Pro??

Northern Ireland Trophy

Proto?e loni byl tento turnaj pouze pozvánkový. Zvaní hrá?i se zde utkali KO systémem v zápasech 1. a 2. kola hraných na 4 vít?zná utkání, následovaná ?tvrtfinále na 5 vít?zných, semifinále na 6 vít?zných a finále na 9 vít?zných zápas?. Letos je turnaj za?azen ji? do bodovaných, co? je d?le?itá zm?na znamenající kvalifika?ní turnaj p?edcházející hlavní ?ásti, která je hrána na 5 vít?zných zápas? ji? od za?átku. ?tvrtfinále, semifinále a finále z?stává beze zm?ny. Vít?z si zde letos p?ijde na 30,000 liber a 5000 bod?, co? je oproti 11,000 librám z lo?ska p?íjemná zm?na, co myslíte?

Lo?ský titul získal Matthew Stevens, který porazil ve finále Stephena Hendryho 9:7. Jak se v?e odehrálo loni se m??ete podívat zde. Na tyto dva se m??eme t??it i letos a také na celou ?adu zajímavých jmen, které postoupili z kvalifikace. Pavouka kvalifikace si m??ete prohlédnout zde. Radost ale ur?it? nemají fanou?ci nap?íklad Jimmyho Whitea, který musel hrát kvalifikaci a tam ho p?ehrál v pom?ru 3:5 Jimmy Michie.

Rozpis zápas? a výsledky Northern Ireland Trophy:

1.kolo:
Ned?le 13. srpna 2006, best of 9
11,00 hod
2 ? Mark Selby 5:4 Tony Drago
1 ? David Gray 2:5 Jamie Burnett
15,30 hod
3 ? Joe Swail 1:5 Gerard Greene
8 ? Alan McManus 2:5 Stuart Pettman
4 ? Marco Fu 3:5 Dominic Dale
20,30 hod
5 ? Joe Perry 4:5 Andrew Norman
7 ? Mark King 5:3 Rory McLeod
12 ? Robert Milkins 5:2 Rod Lawler

Pond?lí 14. srpna 2006, best of 9
11,00 hod
16 ? Ian McCulloch 5:1 Matthew Couch
15 ? Stuart Bingham 4:5 David Roe
15,30 hod
6 ? Ryan Day 5:1 Mark Allen
9 ? James Wattana 5:4 Jimmy Michie
14 ? Nigel Bond 5:1 Michael Judge
20,30 hod
11 ? Ding Junhui 5:4 Paul Davies
10 ? Michael Holt 2:5 Mike Dunn
13 ? Andy Hicks 3:5 Tian Pengfei

2.kolo:
Úterý 15. srpna 2006, best of 9
11,00 hod
17 ? Graeme Dott 5:3 Jamie Burnett
18 ? Ali Carter 2:5 Mark Selby
15,30 hod
28 ? John Higgins 5:3 Robert Milkins
20 ? Peter Ebdon 3:5 Dominic Dale
22 ? Barry Hawkins 1:5 Ryan Day
20,30 hod
24 ? Ronnie O?Sullivan 5:4 Stuart Pettman
21 ? Mark Williams 5:1 Andrew Norman
23 ? Matthew Stevens 5:0 Mark King

St?eda 16. srpna 2006, best od 9
11,00 hod
32 ? Stephen Hendry 5:3 Ian McCulloch
26 ? Stephen Maguire 5:2 Mike Dunn
15,30 hod
19 ? Steve Davis 2:5 Gerard Greene
27 ? Anthony Hamilton 3:5 Ding Junhui
30 ? Neil Robertson 5:3 Nigel Bond
20,30 hod
25 ? Ken Doherty 5:4 James Wattana
29 ? Shaun Murphy 5:4 Tian Pengfei
31 ? Stephen Lee 5:4 David Roe

3.kolo
?tvrtek 17. srpna 2006, best of 9
11,00 hod
33 ? Graeme Dott 5:4 Mark Selby
34 ? Gerard Greene 4:5 Dominic Dale
15,30 hod
35 ? Mark Williams 2:5 Ryan Day
36 ? Matthew Stevens 2:5 Ronnie O?Sullivan
37 ? Ken Doherty 5:4 Stephen Maguire
20,30 hod
38 ? Ding Junhui 5:3 John Higgins
39 ? Shaun Murphy 5:4 Neil Robertson
40 ? Stephen Lee 5:4 Stephen Hendry

?tvrtfinále:
Pátek 18. srpna 2006, best of 9
14,00 hod
?F1 ? Graeme Dott 2:5 Dominic Dale
?F2 ? Ryan Day 1:5 Ronnie O?Sullivan
20,30 hod
?F3 ? Ken Doherty 1:5 Ding Junhui
?F4 ? Shaun Murphy 4:5 Stephen Lee

Semifinále:
Sobota 19. srpna 2006, best of 11
13,00 hod
SM1 - Dominic Dale 0:6 Ronnie O?Sullivan
20,30 hod
SM2 - Ding Junhui 6:1 Stephen Lee

Finále:
Ned?le 20. srpna 2006, best of 17
15,00 a 20,30 hod
Ronnie O?Sullivan 6:9 Ding Junhui

Pavouka celého turnaje najdete zde.

Na záv?r tu mám p?ehled prize money a vý?e bod? do ?eb?í?ku. T??ím se spolu s vámi na dal?í setkání v pr?b?hu Northern Ireland Trophy a zatím p?eji v?e nej. Kule?níku zdar a snookeru zvlá?ť.

Odm?ny:
Celková ?ástka: 200.500 liber
Vít?z: 30.000 liber
Pora?ený finalista: 15.000 liber
Semifinalisté: 7.500 liber
?tvrtfinalisté: 5.600 liber
Posledních 16: 4.000 liber
Posledních 32: 2.500 liber
Posledních 48: 1.625 liber
Posledních 64: 1.100 liber
Nejvy??í break p?ed TV p?enosy: 500 liber
Nejvy??í break p?i TV p?enosech: 2.000 liber
Maximální náb?h p?ed TV p?enosy: 1.000 liber
Maximální náb?h p?i TV p?enosech: 20.000 liber

Body do ?eb?í?ku:
Vít?z - 5000
Pora?ený finalista - 4000
Semifinalisté - 3200
Posledních 16 - 1900
Posledních 32 ? 1400 (nasazený pora?ený 700)
Posledních 48 ? 1150 (nasazený pora?ený 575)
Copyright supersvet.cz, 1998-2005