Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ...

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 15. 08. 2006

Northern Ireland Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
Máme za sebou úvodní zápasové kolo Northern Ireland Trophy. První kolo, ve kterém se utkali hrá?i druhé ?estnáctky top ?eb?í?ku s postupujícími z kvalifikace, se hrálo v ned?li a v pond?lí a já vám zde p?iná?ím první ze serie výsledk? tohoto turnaje.

Northern Ireland Trophy

První kolo se hrálo na p?t vít?zných zápas? a 16 vít?z? a postupujících se m??e t??it na to, ?e zm??í síly s nejlep?í ?estnáctkou hrá?? sv?ta, která vstoupí do turnaje ve druhém kole.

První kolo, best of 9 (na p?t vít?zných) ...

V prvním kole se událo hned n?kolik zajímavých výsledk?, které vyústily v postupy hrá??, kte?í nebyli pova?ováni ve svých zápasech za favority. To jen sv?d?í o dne?ní vyrovnanosti snookerových hrá??. Nap?íklad hned na úvod prohrál David Gray s Jamie Burnettem, kde Barnett nahrál hned v prvním framu break 117 bod? a poté vedl v zápase 0:3. Ve druhém kole narazí na Graema Dotta. Postup si nevybojoval ani Joe Swail, místní hv?zda, která zhasla po zápase s Gerardem Greenem, který skon?il debaklem 1:5. Swail d?lal chyby a kdy? vedl Greene u? 0:4, nebylo skoro co ?e?it. Greene se utká nyní s legendou Stevem Davisem. Také Alan McManus se p?ekvapiv? nepodívá do druhého kola, kdy? prohrál se Stuartem Pattmanem a na toho ?eká "Raketa" Ronnie O'Sullivan. Po bok vy?azenýcn se ?adí i Joe Perry. Ten svád?l boj s Andrew Normanem a? do posledního framu a tém?? do poslední koule, ale nakonec podlehl 4:5. Na Normana ?eká p?et??ký soupe? v podob? Marka Williamse. Ale musím zde zmínit i jednu zajímavou v?c. Da?ilo se asijským hrá??m, kdy? z prvního kola postoupil jak Ding Junhui, u kterého se to p?eci jen dalo ?ekat v zápase s Paul Daviesem, ale postoupil i Tian Pengfei, který vy?adil Andy Hickse. Ding si postup vydobil v záv?ru, kdy vyhrál t?i poslední framy v ?ad? a Pengfei zase ve st?ední ?ásti zápasu, kdy oto?il z 2:1 na 2:4. Povedl se mu i break 115 bod?.Tak?e asijský double a uvidíme co nám tito dva p?edvedou ve duhém kole s Antony Hamiltonem, respektive Shaunem Murphym.

David Gray 2-5 Jamie Burnett
Mark Selby 5-4 Tony Drago
Joe Swail 1-5 Gerard Greene
Marco Fu 3-5 Dominic Dale
Alan McManus 2-5 Stuart Pettman
Robert Milkins 5-2 Rod Lawler
Mark King 5-3 Rory McLeod
Joe Perry 4-5 Andrew Norman
Ian McCulloch 5-1 Matthew Couch
Stuart Bingham 4-5 David Roe
Nigel Bond 5-1 Michael Judge
Ryan Day 5-1 Mark Allen
James Wattana 5-4 Jimmy Michie
Michael Holt 2-5 Mike Dunn
Andy Hicks 3-5 Tian Pengfei
Ding Junhui 5-4 Paul Davies

Jak to tedy bude dále ...

2.kolo:
Úterý 15. srpna 2006, best of 9
11,00 hod
17 ? Graeme Dott vs. Jamie Burnett
18 ? Ali Carter vs. Mark Selby
15,30 hod
28 ? John Higgins vs. Robert Milkins
20 ? Peter Ebdon vs. Dominic Dale
22 ? Barry Hawkins vs. Ryan Day
20,30 hod
24 ? Ronnie O?Sullivan vs. Stuart Pettman
21 ? Mark Williams vs. Andrew Norman
23 ? Matthew Stevens vs. Mark King

St?eda 16. srpna 2006, best od 9
11,00 hod
32 ? Stephen Hendry vs. Ian McCulloch
26 ? Stephen Maguire vs. Mike Dunn
15,30 hod
19 ? Steve Davis vs. Gerard Greene
27 ? Anthony Hamilton vs. Ding Junhui
30 ? Neil Robertson vs. Nigel Bond
20,30 hod
25 ? Ken Doherty vs. James Wattana
29 ? Shaun Murphy vs. Tian Pengfei
31 ? Stephen Lee vs. David Roe

V?echny dosavadní výsledky a program turnaje najdete zde.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005