Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ...

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 18. 08. 2006

Northern Ireland Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
Nacházíme se na prahu ?tvrtfinálových boj? v úvodním turnaji nové snooker sezony a tím nastává ?as na malou rekapitulaci událostí z osmifinálových klání. Zápasy m?ly vyjíme?nou kvalitu a nap?tí, co? je pro diváka v?dy záruka perfektní podívané, ale také znamenaly kone?nou stanici pro n?které favority turnaje. Jmenovit? nap?íklad Stephen Hendry ?i John Higgins, ale i n?které dal?í.

Northern Ireland Trophy

Matthew Stevens tu zm??il síly s Ronnie O'Sullivanem a ?ekal se velký boj mezi t?mito dv?ma hrá?i. "Rocket" ov?em p?edvedl n?co, u ?eho muselo blahem zaplesat nejedno snookerové srdce.
První 4 framy si rozd?lili shodn?, kdy? O'Sullivan minul lehkou modrou ve ?tvrtém framu. Ronnie ale potom odehrál poslední t?i framy po p?estávce jen za 28 minut, kdy doslova raketovým tempem létal kolem stolu a potáp?l jednu kouli za druhou. S breaky 40, 44, 71 a 103 bod? tak ukon?il nad?je na postup Matthew Stevense.

"Má hra je o zábav?  a já jsem se bavil." ?ekl. "Byl bych více ?ťastn?j?í p?i grilování, ne? se d?ít v n?jakém dlouhém utkání. Ale dneska jsem si to u?il. Bavil jsem se s rozhod?ím, s publikem i s Matthewem. Byla to legrace."

Ronnie "Rocket" O'Sullivan se st?etne ve ?tvrtfinále s dal?ím hrá?em z Welsu Ryanem Dayem.

Day p?ekvapil porá?kou dobrého kamaráda a tréninkového partnera Marka Williamse, který se stal druhým Vel?anem, který v 5.dni vypadl. Pro Daye je to druhé bodované ?tvrtfinále jeho kariéry.
P?ekvapivá porá?ka Marka Williamse vyvstala ze skv?lé hry Ryana Daye v druhé ?ásti zápasu, kdy vyhrál poslední t?i framy s breaky 79, 72 a 49 bod?.

Irský favorit Ken Doherty si rezervoval místo ve ?tvrtfinále na úkor bývalého UK a European Open ?ampióna Stephena Maguirea.
Maguire prohrával ji? 4:0 a zdálo se, ?e odejde s debaklem 5:0. Ú?asn? se ale vzchopil a vrátil se zp?t do utkání, kdy? vyrovnal na 4:4. Poslední rozhodující frame si ale Doherty vzít nenechal a postoupil.

Doherty k tomu ?ekl: "Cítím se triumfáln?, uleh?en? a vy?erpan?. Ud?lal jsem tvrdý kus práce, proto?e jsem ztratil koncentraci a ?t?stí se obrátilo. Tlak byl na mne v posledním framu velký, sám jsem p?emý?lel, ?e jsem nikdy neztratil vedení 4:0 a nyní je ?patná chvíle, aby to za?alo."

Ve?er to byl ale ?patný pro skotský snooker. Jak pro Johna Higginse, který skon?il na turnaji po proh?e s Dingem Junhui 5:3, tak pro sv?tovou jedni?ku Stephena Hendryho, který pom?rem 5:4 nezvládl zápas se ?ampionem z Welsh Open Stephnem Lee.

Hendry vedl u? 2:0 po breaku 61 bod? v prvním a nádherném breaku 103 bod? ve druhém framu, ale Lee dv?ma rozkouskovanými framy vyrovnal. Hrá?i si poté vym?nil po dvou framech. Hendrymu se poda?ilo vyrovnat na 4:4 po náb?hu 96 bod? a vypadalo to ?e mí?í k rozhodnutí zápasu. Vyklepání koule ale dalo ?anci Leemu, který ji vyu?il.

John Higgins m?l nejvy??í breaky 40 a 53 bod? a z?stal daleko za jeho jisk?ivou formou z posledních let. Ding naopak s p?knými breaky 68, 54, 75 a 87 pro?el mezi osm nejlep?ích na turnaji.

Ding se st?etne s Kene Dohertym, který p?e?el p?es dal?ího Skota Stephena Maguirea 5:4.

V dal?ím utkání bývalý mistr sv?ta Shaun Murphy porazil Neila Robertsona z Austrálie 5:4. Murphy bude hrát se Stephnem Lee ve ?tvrtfinále.

A nakonec si nechám mistra sv?ta Graeme Dotta, který vybojoval vít?zství nad Markem Selby 5:4.
Selby po breacích 107 a 89 bod? vedl v zápase ji? 1:3, ale Dott zahrál krásných 96 a 109 bod? a vyrovnal na 4:4. Rozhodnutí v podob? framu 68:41 si Dott ujít nenechal.

"Abych ?ekl pravdu, myslel jsem, ?e tu není ?ádná cesta jak vyhrát." p?ipustil Dott.

Dott nyní bude ?elit Dominicu Daleovi, který vy?adil v pom?ru 5:4 Gerarda Greenea.

Graeme Dott 5:4 Mark Selby
Gerard Greene 4:5 Dominic Dale
Mark Williams 2:5 Ryan Day
Matthew Stevens 2:5 Ronnie O'Sullivan
Ken Doherty 5:4 Stephen Maguire
Ding Junhui 5:3 John Higgins
Shaun Murphy 5:4 Neil Robertson
Stephen Lee 5:4 Stephen Hendry

?tvrtfinále:
Pátek 18. srpna 2006, best of 9
14,00 hod
Graeme Dott vs. Dominic Dale
Ryan Day vs. Ronnie O'Sullivan
20,30 hod
Ken Doherty vs. Ding Junhui
Shaun Murphy vs. Stephen Lee

V?echny dosavadní výsledky a program turnaje najdete zde.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005