Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 19. 08. 2006

Northern Irelan Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
Vá?ení snookeroví p?átelé. Rozhodl jsem se napsat tento ?lánek, který je výhradn? o Ronniem O?Sullivanovi a jeho výkonech ve ?tvrtfinále a semifinále Northern Ireland Trophy 2006. Pro?? Ti co vid?li jeho fantastický výkon v semifinále mají jasno. A pokud mezi tyto ?ťastlivce nepat?íte, je tento ?lánek práv? pro vás.

Northern Ireland Trophy

Rekordním ?asem v zápase na ?best of 11? fram? p?edvedl ?Raketa? Ronnie O?Sullivan ohromující podívanou a dostal se do finále Northern Ireland Trophy 2006. Ronnie zvít?zil nad Dominicem Dalem bezkonkuren?n? a p?ímo ?raketov?? 6:0. Ronnie p?ímo létal s ú?asným nad?ením pro hru kolem stolu a nedal Daleovi sebemen?í ?anci.

Dvojnásobnému mistru sv?ta zabral ?kanár? pouze 52 minuty a 47 vte?in, ?ím? p?ekonal vít?zství 6:0 Stephena Hendryho nad Davem Haroldem ze semifinále v roce 1993 na International Open v Plymouthu, které trvalo 71 minutu.

B?hem ?esti fram? zahrál 8 náb?h? nad 60 bod? ? 65, 64, 84, 75, 63, 67, 106 a 63. Pom?r bod? v tomto zápase je v sou?tu 608:29. To je ukázka naprosto ohromující pohody a laufu, ve kterém Ronnie v posledních zápasech hraje a pokud mu to vydr?í, troufám si ?íci, ?e o vít?zi NIT2006 je rozhodnuto. Dominic Dale toto utkání bral celkem s úsm?vem, ale i tak si ne?lo nev?imnout, ?e byl lehce vyveden z koncentrace tímto výkonem O?Sullivana. Byly tu situace, kdy Ronnie pustil Dalea ke stolu a ten byl schopen n?kolikrát zahrát pouze jediný bod a op?t zkazil.

?Jsem si v?dom toho, ?e snooker pot?ebuje být sledován a musí bavit,? ?ekl O?Sullivan. ?Snooker je skv?lý sport. Kdy? otev?ete noviny a vidíte 3 strany kriketu, to není správné. Snooker je minimáln? kriketu roven.?

?Ve snookeru je spousta osobností jako Stephen Hendry, Mark Williams, Shaun Murphy a John Higgins. Lidé cht?jí vid?t vzru?ující zápasy a já chci vid?t hrá?e rad?ji úto?it ne? se no?it do hry.?

Sv?tová ?ty?icítka Dominic Dale ?ekl: ?Bylo to od Ronnieho perfektní p?edstavení. Nem??ete hrát lep?í snooker, ne? takovýhle.?

Je?t? ne? mohl ale Ronnie O?Sullivan sehrát tento skv?lý zápas, potkal se ve ?tvrtfinále s Ryanem Dayem. Po zlep?eném výkonu ve 3. kole se ?ekal op?t krásný snooker, ale Ryan Day samoz?ejm? necht?l z?stat v pozadí d?ní. Pravda byla ale nakonec taková, ?e tento zápas byl takovou ?nepatrn? slab?í kávou? v porovnání s tím semifinálovým

Ronnie O?Sullivanovi trvalo pouze 58 minut, aby vyprovodil Ryana Daye z Northern Ireland Trophy po porá?ce 5:1.

To, co dominovalo tomuto zápasu, byla op?t triumfální hra Ronnieho, který zahrál 455 bod? v p?ti framech a zahrál breaky 54, 82, 104 a 106 bod?. Zápas ukon?il 67 body v ?estém framu a najednou skóroval 379 bod? bez odpov?di soupe?e.

?Dneska jsem hrál dob?e. Za?ínám chodit do strk?. Nezab?edávám do hry a ne?ílím z toho,? odpov?d?l O?Sullivan. ?Prost? jen rozst?eluji koule a sna?ím se dostat do strk? na dlouhou vzdálenost. U?ívám si to.?

?Chci pobavit. Jestli to doká?u, bude to m?j p?ísp?vek snookeru,? dodal O?Sullivan.

?V?ichni hrá?i mají svou roli ve h?e ? a já hraji tu svou.?

Ronnie O'Sullivan
Copyright supersvet.cz, 1998-2005