Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006

Autor: Milan Reinberk <milan.reinberk(at)quick.cz>, Téma: Snooker blog, Vydáno dne: 05. 09. 2006

Pot Black Cup 2006, The Royal Automobile Club, Londýn
Je za námi druhý snookerový turnaj leto?ní World Snooker Tour, který je tentokráte nebodovanou akcí pro osmi?ku pozvaných hrá??. Hrálo se 2.zá?í v Royal Automobile Clubu v Londýn? na jeden jediný vít?zný frame.

Pot Black Cup

Pro vít?ze tu bylo, krom? presti?ního titulu vít?ze, p?ipraveno také 10.000 liber výhry. Pora?ený finalista si odnesl 6.000 liber, semifinalisté 4.000 a ?tvrtfinalisté 3.500 liber. Pro hrá?e, který nahraje nejvy??í break bylo p?ipraveno 2.000 liber.

A kdo byl tedy ve vyvolené osmi?ce hrá?? pro Pot Black Cup?

Myslím, ?e není pot?eba p?edstavovat jména jako John Higgins, Mathew Stevens, Graeme Dott, Peter Ebdon, Shaun Murphy, Mark Williams, Ken Doherty ?i Stephen Hendry. Na turnaji chyb?l Ronnie O'Sullivan, který dal p?ednost poolu na International Pool Tour, ale bohu?el musel nakonec i tento turnaj od?íci, jeliko? se mu do cesty postavil zán?t ucha.

Ale poj?me se ji? podívat do výsledk? jednotlivých zápas? ?

?tvrtfinále, best of 1 ...

Matthew Stevens 0:1 John Higgins

Obhajující vít?z minulého ro?níku bohu?el t?sn? podlehl v úvodním zápase Johnu Higginsovi 64:70.

Graeme Dott 0:1 Peter Ebdon

Pohodovou hrou si poradil Peter Ebdon s Dottem 20:61 a oplatil mu tak porá?ku z jejich minulého zápasu, kterým bylo samoz?ejm? finále mistrovství sv?ta. Dott tam ne?ekan? porazil Ebdona a tak se o tomto zápase mluvilo jako o mo?né malé odplat? pro Petera Ebdona.

Shaun Murphy 0:1 Mark Williams

O ?trnáct bod? a tedy výsledkem 46:60 skon?il zápas mezi t?mito dv?ma. Pom?rn? vyrovnan? to sehráli tito dva borci, ale nakonec byl p?eci jen ?ťastn?j?í Mark Williams.

Stephen Hendry 0:1 Ken Doherty

Ken vstoupil do tohoto zápasu opravdu bez jakéhokoli respektu a poradil si celkem jednozna?n? se Stephnem Hendrym 1:88.

Semifinále, best of 1 ...

John Higgins 1:0 Peter Ebdon

Jak si celkem snadno poradil Ebdon s Dottem, tak s "?arod?jem" Higginsem to u? byla jiná káva. Johnovi toto utkání vy?lo výborn? a nedovolil Ebdonovi ani jeden bod. Po výh?e 81:0 se tedy John Higgins stal prvním finalistou.

Mark Williams 1:0 Ken Doherty

P?ál jsem si, aby se k Higginsovi do finále podíval práv? Mark a splnilo se. Williams si poradil s Kenem Dohertym 72:50 a finále tedy mohlo za?ít.

Finále, best of 1 ...

John Higgins 0:1 Mark Williams

V tomto finále se ?ekal p?kný souboj t?chto dvou výborných hrá??, ale nakonec to byla jednozna?ná zále?itost pro Marka Williamse, který se po nep?íli? "jisté jistot?" dostal do hry a zahrál krásný náb?h 119 bod?, který mu zajistil hned t?i v?ci. Titul Pot Black Cup 2006, 10.000 liber + 2.000 liber za nejvy??í náb?h, ale také první místo v historické tabulce stovkových break? tohoto turnaje. V?t?í náb?h toti? na tomto turnaji je?t? nikdo nezahrál.

Blahop?ejeme tedy Marku Williamsovi, který se za?adil ke hrá??m jako Ray Reardon, John Spencer, Eddie Charlton, Steve Davis, Terry Griffiths, Jimmy White a Matthews Stevens, kte?í vyhráli tento turnaj v minulých ro?nících.

"Vypadalo to, jako bych m?l na turnaji skon?it v ka?dé z mých prvních dvou her, ale poda?ilo se mi ?ťastn? to uhrát." ?ekl Williams.

Higgins ?ekl: "Já jsem pokazil moji jistotu a Mark je jedním z nejlep?ích hrá??, kte?í to doká?í vyu?ít."

Úvodní ?lánek k Pot Black Cupu 2006 si m??ete p?e?íst zde a t??me se na p?í?tí - ji? bodovaný turnaj - Grand Prix v ?íjnu. P?eji p?kný den.

A je?t? nejvy??í breaky turnaje:
119 Mark Williams
88 Ken Doherty
81 John Higgins
65 Mark Williams
63 John Higgins
Copyright supersvet.cz, 1998-2005