Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 82 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |
phpRS

Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 08. 2005 - 20162 přečtení

Dovolte mi, abych jménem odborné poroty a po?adatele této ankety, oficiáln? oznámil výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005.

Celý článek... | Počet komentářů: 1175 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Hlasujte ? a vyhrajte jednu z atraktivních cen!

Ji?í Luká? - phpRS - 01. 08. 2005 - 14833 přečtení

Hlasujte v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2005 a vyhrajte jednu ze t?í atraktivních cen, které v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor ankety.

Hlasovat m??ete do 20. srpna 2005 prost?ednictvím hlasovacího formulá?e, který najdete na domovských stránkách ankety.

Celý článek... | Počet komentářů: 55 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS projekt slaví své ?tvrté narozeniny

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 06. 2005 - 9132 přečtení

Zdá se to skoro a? neuv??itelné, ale je to opravdu tak. Dnes, 25. ?ervna 2005, phpRS projekt slaví své ?tvrté narozeniny a uzavírá tak symbolicky dal?í jedine?nou etapu svého ?ivota.

Poj?me se nyní spole?n? podívat, do jaké míry byla tato "?ivotní etapa" úsp??ná a co v?e p?inesla.

Celý článek... | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2005

Ji?í Luká? - phpRS - 23. 06. 2005 - 14078 přečtení

A je to tu! Dal?í rok uplynul jako voda a je tu op?t konec ?ervna a s ním i druhý ro?ník Ankety o nejlep?í phpRS web; tentokrát pro rok 2005.

A co vám leto?ní ro?ník nabízí? Krom? vzru?ení a nap?tí ze sout??ení také ?adu atraktivních cen, které v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2005.

Dal?í podrobnosti se dozvíte ní?e v ?lánku.

Celý článek... | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS: community web ? layouty, plug-iny a jiná roz?í?ení

Ji?í Luká? - phpRS - 15. 06. 2005 - 13126 přečtení

Hledáte konkrétní phpRS plug-in nebo vás jen zajímá, o co v?e lze roz?í?it vá? oblíbený redak?ní systém phpRS? Ať tak ?i onak, v?ele vám doporu?uji nav?tívit phpRS: community web, který vám nabízí aktualizovanou sbírku plug-n? a layout? a nemén? kvalitní, neustále roz?i?ovanou, sérii ?lánk? na téma: "Speciální roz?í?ení standardní verze phpRS systému".

Celý článek... | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

ZONER software, s. r. o. se stává partnerem phpRS projektu

Ji?í Luká? - phpRS - 22. 05. 2005 - 9105 přečtení

Vá?ení u?ivatelé a p?íznivci phpRS systému, mám tu ?est oznámit Vám navázání oficiální spolupráce mezi phpRS projektem a firmou ZONER software, s. r. o., p?edním ?eským poskytovatelem internetových slu?eb (webhosting, e-komerce) a výrobcem grafického a multimediálního software.

Celý článek... | Počet komentářů: 997 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Jak upravit vzhled phpRS systému

Ji?í Luká? - phpRS - 17. 04. 2005 - 44440 přečtení

Instalace dokon?ena. Web zprovozn?n. Login do administrace se poda?il a v?e je p?ipraveno k vlo?ení prvního ?lánku. Otevírám p?íslu?ný formulá?, vkládám p?edem p?ipravený text a klikám na tla?ítko "P?idat". Systém m? informuje o úsp??ném p?idání nového ?lánku a po kliknutí na hyperlink "Preview" se na m? ji? z mého monitoru usmívá m?j první elektronicky publikovaný ?lánek. ... "Vauuu, jsem dobrej! Zvládl jsem to! Zvládl jsem to úpln? sám a bez cizí pomoci." ... Zaplavujeme m? pocit vít?zství a hrdosti.

Tak tento p?íb?h a jemu podobné známe asi v?ichni. Ov?em v?dy následuje návrat do reality a p?ed námi se objevují nové výzvy a p?eká?ky. V p?ípad? phpRS systému nejspí?e ihned narazíte na otázku: "Jak upravit vzhled phpRS systému?" - Pro n?koho mo?ná lehká, pro dal?ího naopak t??ká otázka. Cílem tohoto ?lánku je podat vám pomocnou ruku a ukázat vám, kde co hledat a jak postupovat.

Celý článek... | Počet komentářů: 1194 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 2.6.5

Ji?í Luká? - phpRS - 17. 03. 2005 - 17506 přečtení

Po pár m?sících vývoje a t?ech betaverzí dnes - 17. b?ezna 2005 - vychází nová oficiální verze redak?ního a informa?ního systému phpRS ?íslo 2.6.5. Tato verze p?iná?í velké mno?ství novinek, mezi které nap?. pat?í nový modulový systém administra?ního rozhraní, podpora více-jazy?nosti, roz?í?ená funk?nost práce se ?tená?i a ?tená?skými ú?ty a v neposlední ?ad? také mno?ství úprav a roz?í?ení zvy?ujících bezpe?nost celého systému.

Celý článek... | Počet komentářů: 48 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

T?etí betaverze: phpRS verze 2.6.5

Ji?í Luká? - phpRS - 27. 02. 2005 - 9584 přečtení

Dovolte mi, abych vám p?edstavil poslední t?etí betaverzi phpRS systému verze ?íslo 2.6.5, která odkrývá poslední tajemství spjatá s touto novou verzí redak?ního a informa?ního systému phpRS. - Zbyst?it v?echny své smysly by m?li p?edev?ím vývojá?i phpRS layout? a plug-in?. Více ji? v samotném ?lánku...

Celý článek... | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

První betaverze: phpRS verze 2.6.5

Ji?í Luká? - phpRS - 12. 01. 2005 - 10248 přečtení

Nový rok je tu a s ním i nová verze redak?ního a informa?ního systému phpRS. Prozatím jde sice pouze o betaverzi, ale ostrá verze ji? klepe na dve?e a nem??e se do?kat svého oficiálního vydání.

A co nová verze p?iná?í? Je toho docela dost a ur?it? si ka?dý najde to své.

Celý článek... | Počet komentářů: 57 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Externí phpRS galerie od Michala ?afuse

Michal ?afus - phpRS - 12. 01. 2005 - 11662 přečtení

Dovolte mi, abych Vám trochu p?iblí?il galerii po stránce historické a funk?ní.

Celý článek... | Počet komentářů: 1114 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Úvod do webové grafiky

Luká? Sou?ek - phpRS - 09. 01. 2005 - 15477 přečtení

Ihned poté, co se vám poda?í rozb?hnout redak?ní systém phpRS za?nete p?emý?let nad designem va?eho webu. Zku?en?j?í u?ivatelé si s radostí tvo?í r?zné návrhy a potom z nich vybírají. N?kdo volí pou?ití ji? hotového layoutu. Ale co ti ostatní, kte?í necht?jí pou?ívat hotové layouty a s vytvo?ením svého si neví rady? Dne?ní ?lánek by m?l pomoci hlavn? t?m, kte?í nemají z grafikou velké zku?enosti.

Celý článek... | Počet komentářů: 49 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Ať ?ije nové phpRS fórum

Ji?í Luká? - phpRS - 09. 12. 2004 - 11240 přečtení

Vá?ení u?ivatelé a p?íznivci phpRS systému, mám tu ?est vám oznámit spu?t?ní nové verze na?eho tzv. "phpRS vývojového fóra", které p?edstavuje jeden ze základních komunika?ních pilí?? phpRS projektu.

Celý článek... | Počet komentářů: 35 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Podzimní phpRS aktuality

Ji?í Luká? - phpRS - 02. 11. 2004 - 8615 přečtení

Bug Report Systém aneb Jak a kde hlásit chyby; Statistika sta?ení posledních p?ti verzí phpRS systému k 31. ?íjna 2004

Celý článek... | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS verze 2.5.5b (t?etí vydání)

Ji?í Luká? - phpRS - 20. 10. 2004 - 9678 přečtení

Dnes byla oficiáln? uvoln?na t?etí verze redak?ního a informa?ního systému phpRS v2.5.5 s p?íznakem "b", která obsahuje opravy v?ech doposud zji?t?ných chyb + drobná vylep?ení.

Celý článek... | Počet komentářů: 41 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.