Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 70 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-70 |

Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007

Milan Reinberk - Snooker blog - 27. 07. 2006

Vá?ení fandové kule?níku a snookeru zvlá?ť,
ji? jsme se v?ichni do?kali a za pár dní nám vypukne nová snooker sezona, která bude mít ozna?ení 2006/2007. S tímto okam?ikem je na snad? otázka, jak bude tato World Snooker Tour vlastn? vypadat co se tý?e snooker akcí? Odpov?? na tuto otázku a n?které dal?í zajímavosti Vám p?iná?ím v tomto ?lánku, je? ?adím jako první týkající se práv? zahajované sezony. Tak?e 3...2...1...start!!

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Mark Williams a "jeho" China Open 2006

Milan Reinberk - Snooker blog - 27. 07. 2006

Star Dragon Woods Villa Cup China Open 2006, Beijing, China
A je tu poslední dílek do skláda?ky turnaj? snooker sezony 2005/2006. Turnajem a? ve vzdálené ?ín? zakon?íme seriál mapující pr?b?h sezony a jeliko? nová snooker sezona ji? klepe na dve?e, nezbývá ne? ?íci "dále" a ji? p?íst? naplno odstartovat mozaiku dal?ích a dal?ích aktualit a ?lánk? z turnaj? ?as? nadcházejících.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jaké bylo Welsh Open 2006?

Milan Reinberk - Snooker blog - 26. 07. 2006

Welsh Open 2006, Newport Center, Wales
27. února - 5. b?ezna 2006
Letní parna jsou ji? m?síc na nejvy??ím stupni a snookerovou terminologií by se dalo ?íci, ?e ne a ne ukon?it sv?j dlouhý náb?h. V??ím, ?e ale v?t?ina snookerových fand? nezapomn?la na snooker ani nyní a ?e krom? p?íjemného polehávání u rybník?, jezer a na koupali?tích si najdou ?as i na dal?í, ji? p?edposlední díl seriálu snooker turnaj? sezony 2005/2006.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

"Rocket" Ronnie O'Sullivan volá po rozsáhlé reorganizaci snookeru

Milan Reinberk - Snooker blog - 26. 07. 2006

Ronnie O?Sullivan volá po kompletní reorganizaci snookeru. Je p?esv?d?en, ?e jedin? radikální zm?na m??e hru zachránit.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Ronnie O'Sullivan a jeho boj POOL vs. SNOOKER v nadcházející sezon?

Milan Reinberk - Snooker blog - 26. 07. 2006

Ronnie O?Sullivan potvrdil sv?j úmysl nav?tívit tuto sezónu poolový okruh a je p?ipraven up?ednost?ovat své americké ambice p?ed snookerem. Trvá ale na tom, ?e se k snookeru neobrací zády tím, ?e stráví n?kolik m?síc? v Americe hraním poolu, ale p?ipou?tí, ?e jeho nov? nalezená vá?e? by se mohla stát jeho dlouhodobou budoucností.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Malta Cup a jeho p?íb?h 2006

Milan Reinberk - Snooker blog - 12. 06. 2006

Malta Cup 2006, Hilton Conference Centre, Malta
Práv? 30 dní po oslavách nového roku jsme m?li mo?nost sledovat ji? druhý snookerový turnaj leto?ní snooker sezony. K prasknutí napln?ný lednový program toti? pokra?oval mezi 30.lednem a 5.únorem snooker turnajem nazvaným Malta Cup 2006.

Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Dramatické Masters 2006 + foto

Milan Reinberk - Snooker blog - 25. 05. 2006

The SAGA Masters, Wembley Conference Centre
Masters, dal?í událost v leto?ním snookerovém programu, bylo p?ichystáno na za?átek roku, konkrétn? od 15. do 22.ledna. V Conference Centru ve Wembley se utkaly nejv?t?í snookerové hv?zdy v tomto nebodovaném turnaji a já se Vám pokusím p?iblí?it události v dal?ím ?lánku na?eho seriálu mapující jednotlivé turnaje snooker sezony 2005/2006.

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

"Raketa" Ronnie O'Sullivan na World Pool Masters 2006

Milan Reinberk - Snooker blog - 16. 05. 2006

14.PartyCasino.com World Pool Masters 2006, Holland
Poolový turnaj s názvem PartyCasino.com World Pool Masters 2006 v 9-ball variaci kule?níkových her se uskute?ní 16.-18.?ervna v Hotel Zuiderduin, Egmond an Zee v Holandsku. Je to událost podpo?ená Barry Heam's Matchroom Sportem a sout??í se o odm?nu 20,000 USD pro vít?ze. P?ímo?ské letovisko hostilo také 2004 Mosconi Cup a po n?kolik minulých let se stalo hitem jak pro Holandské, tak i pro Evropské fanou?ky poolu.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Velké a malé okam?iky snookeru v Crucible ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 15. 05. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Crucible
Od Saj Chowdhury, BBC Sport v Sheffieldu:
Leto?ní Mistrovství sv?ta ve snookeru byla horská dráha dramat a emocí. Tak?e jsme se zeptali celebrit, fanou?k? a na?ich náv?t?vník? na jejich názory na velké i slabé okam?iky mistrovství a události, které si z posledních dvou týdn? na Snooker World Championschip 2006 v Crucible pamatují.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Travis Perkins UK Championship 2005, Barbican Center, York, England (2.) + foto

Milan Reinberk - Snooker blog - 10. 05. 2006

Travis Perkins UK Championship, Barbican Center. York, England
A je tu druhý díl dramatu s názvem UK Championship, navazující na p?edcházející první snookerové d?jství, který popisoval boje v LAST 32 (posledních 32 hrá??). Dnes se s vámi pod?lím o zápletku d?jství druhého, s velice zajímavým rozuzlením turnaje, od LAST 16 a? po FINÁLE. V hlavní snooker roli Steve Davis a Ding Junhui.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Stephen Hendry je zp?t na vrcholu ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 09. 05. 2006

Stephen Hendry je zp?t na vrcholu sv?tového snookerového království a bude sv?tovou jedni?kou pro p?í?tí sezonu, kde st?ídá "Raketu" Ronnieho O'Sullivana. A jak jsou na tom dal?í hrá?i sv?tového snookeru?

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Travis Perkins UK Championship 2005, Barbican Centre, York, England (1.)

Milan Reinberk - Snooker blog - 09. 05. 2006

Travis Perkins UK Championship, Barbican Centre, York, England
Zdravím v?echny ?tená?e v dal?ím krásném kv?tnovém dni. I kdy? nám venku sluní?ko krásn? pálí, vrátím se zde do poloviny prosince minulého roku a to ke snookerovému turnaji s názvem Travis Perkins UK Championship. Ten se odehrál 5. - 18. prosince 2005.
A pro? si vlastn? p?e?íst tento ?lánek?
P?i pohledu na finálovou dvojici a vzestup jejích aktér? turnajovým pavoukem, ?i jen letmý pohled do výsledk?, nazna?uje, ?e tento snooker turnaj byl opravdovou podívanou a velkým snookerovým svátkem s ?adou p?ekvapení.

Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Pot Black Cup je zp?t ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 05. 05. 2006

Pot Black Cup 2005, The Royal Automobile Club, London
Zdravím v?echny snookerové a kule?níkové fandy, i ty, kte?í se t?eba cht?jí jen dozv?d?t n?co o dal?ím pr?b?hu sezony. Dne?ní pozastavení nad dal?í akcí snooker sezony 2005/2006 je turnaj Pot Black Cup.

Celý článek... | Počet komentářů: 45 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Pár statistik a tabulek z Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006

Milan Reinberk - Snooker blog - 04. 05. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffiled
P?átelé kule?níku a snookeru zvlá?ť, p?eji krásný slune?ný den. Rád bych se je?t? malinko poohlédl za práv? skon?eným mistrovstvím sv?ta ve snookeru a nabízím vám zde pár tabulek a statistických zajímavostí.

Celý článek... | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Jan Verhaas - snookerová rozhodcovská star

Milan Reinberk - Snooker blog - 04. 05. 2006

S 6 stopami a 6 palci si ho lidé hned v?imnou kdy? vstoupí do místnosti. Ale Verhaas je také typický Holan?an: p?átelský a charismatický.Tato kombinace ho ud?lala populárním jak v celém snookerovém sv?t?, tak u ka?dého z hrá?? a jako 39 letý dostal mo?nost rozhodovat jeho druhé snooker finále v Crucible.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-70 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.