Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 82 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |
phpRS

phpRS verze ?íslo 1.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 24. 05. 2002 - 30450 přečtení

Mezi hlavní vylep?ení této nové verze redak?ního a publika?ního systému phpRS ?íslo 1.8.0 bezesporu pat?í zcela nový "News systém" (Novinkový systém) a roz?í?ení "?lánkové informace" o nový parametr, který umo??uje definovat dobu platnosti ka?dého ?lánku na hlavní informa?ní stránce (index.php).

Dal?í informace naleznete ní?e v ?lánku.


Celý článek... | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Popis nového "layout enginu" verze 1.3

Ji?í Luká? - phpRS - 14. 04. 2002 - 24927 přečtení

Od verze 1.7.0 vyu?ívá redak?ní systém phpRS nový "vzhledový generátor" (tzv. "layout engine") verze 1.3, který mimo jiné p?iná?í komplexní podporu kaskádových styl? (CSS) a nový zp?sobu sestavování stránek, jen? umo??uje snadn?j?í modifikaci vzhledu v?etn? bezproblémového umísťování reklamních banner?.

V rámci tohoto ?lánku se také pokusím nastínit význam v?ech spole?ných styl? v rámci nov? vzniklých CSS soubor?, jen? se od te? staly standardní sou?ástí v?ech phpRS layout?.


Celý článek... | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Nová verze phpRS ?íslo 1.7.0

Ji?í Luká? - phpRS - 09. 03. 2002 - 11740 přečtení

27. února 2002 vy?la dlouho o?ekávaná nová verze redak?ního systému phpRS, která mimo jiné p?inesla kompletní podporu CSS technologie, co? se promítlo p?edev?ím v nov? vytvo?eném "layout enginu" verze 1.3.0, který nyní umo??uje mnohem více kontrolovat celkový vzhled generovaného webu.

Proto neváhejte a ?t?te!


Celý článek... | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Www.phprs.cz a dal?í novinky

Ji?í Luká? - phpRS - 25. 02. 2002 - 7829 přečtení

Po?ínaje 14. únorem 2002 jsou domovské stránky redak?ního systému phpRS dostupné také pod nov? zaregistrovanou doménou www.phprs.cz!

Dal?í podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.


Celý článek... | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

D?le?itý upgrade: phpRS verze 1.6.0

Ji?í Luká? - phpRS - 28. 01. 2002 - 11647 přečtení

20. ledna 2002 byla uvoln?na nová verze redak?ního systému phpRS, která mimo jiné p?inesla zna?n? vylep?ený komentá?ový systém a kompletn? p?epracovaný vnit?ní výkonný kód, který je kompletn? kompatibilní s nejnov?j?ími verzi PHP jazyka.

Celý článek... | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Jak zm?nit barevné spektrum odpov?dí u anketního systému

Ji?í Luká? - phpRS - 10. 01. 2002 - 18114 přečtení

V rámci nové verze redak?ního systému phpRS v1.5.0 byl uvoln?n i nový anketní systém, který zna?n? roz?í?il "grafické" mo?nosti p?ede?lého anketního systému a zvý?il tak jeho p?ita?livost.

Sou?ástí tohoto vylep?ení v?ak byla i zm?na zp?sobu generování barevného spektra anketních odpov?dí a cílem tohoto ?lánku je vás s touto zm?nou seznámit.


Celý článek... | Počet komentářů: 1122 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Novoro?ní p?ekvapení - phpRS verze 1.5.0

Ji?í Luká? - phpRS - 27. 12. 2001 - 11537 přečtení

P?ekvapte své ?tená?e a nainstalujte si novou verzi redak?ního systému phpRS, která vám mimo jiné p?iná?í podstatn? vylep?ení anketní systém a dv? zcela nové "?tená?ské slu?by", jen? va?i ?tená?i ur?it? ocení!

Neváhejte a stahujte ji? dnes!! phpRS verze 1.5.0


Celý článek... | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

phpRS vývojové fórum spu?t?no!

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 11. 2001 - 7514 přečtení

Vá?ení u?ivatelé redak?ního systému phpRS, s pot??ím vám oznamuji, ?e v?era ve?er byl oficiáln? zahájen provoz slíbeného vývojového fóra, které by m?lo slou?it k podpo?e rozvoje tohoto redak?ního systému a také usnadnit komunikaci mezi autory phpRS systému a jeho u?ivateli.


Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Nový update: phpRS verze 1.4.1

Ji?í Luká? - phpRS - 18. 11. 2001 - 11683 přečtení

Hlavní novinkou tohoto update je vylep?ený "Blokový systém", který vám od te? prost?ednictvím tzv. "?ablon" nabízí nap?. mo?nost okam?it? si vygenerovat vyhledávácí blok napojený na vyhledávací systém redak?ního systému phpRS, ani? byste sami museli napsat byť jedinou ?ádku zdrojového kódu.

Ov?em to není zdaleka v?e a proto neváhejte a ?t?te ...


Celý článek... | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Nová verze phpRS ?íslo 1.4.0 !!!

Ji?í Luká? - phpRS - 04. 11. 2001 - 22590 přečtení

Hlavní super-novinkou je zcela nový interní reklamní systém, který vám nabízí profesionální správu v?ech va?ich reklamních banner? a text?. - Neváhejte a stahujte!!!

Celý článek... | Počet komentářů: 28 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Zajímavý update: phpRS verze 1.3.1

Ji?í Luká? - phpRS - 21. 10. 2001 - 11409 přečtení

Pokud se ptáte: "Pro? je tento update zajímavý?" ... tak v??te, ?e vám mimo jiné p?iná?í vylep?ený interní statistický systém a samo?inný PHP skript, který za vás zalo?í a z aktivuje phpRS databázi, jen? je nezbytná pro provoz této webové aplikace.

Av?ak to není v?e a proto neváhejte a ?t?te ...


Celý článek... | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Nová verze phpRS ?íslo 1.3.0 !!!

Ji?í Luká? - phpRS - 02. 10. 2001 - 11358 přečtení

Mezi hlavní vylep?ení této nové verze redak?ního systému phpRS ?íslo 1.3.0 pat?í: zcela nový jednoduchý interní statistický systém a roz?í?ení stávajícího "blokového systému" o funkci "priorita bloku". - Neváhejte a stahujte!!!

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

D?le?itý update: phpRS verze 1.2.3

Ji?í Luká? - phpRS - 02. 09. 2001 - 11491 přečtení

Mezi hlavní novinky tohoto update pat?í: mo?nost vytvá?ení "virtuálních" stránek prost?ednictvím tzv. "stránkový alias?" a vylep?ení sou?asné verze (1.0) "layout engine souboru" o mo?nost globální definice vlastních META tag? a pou?ití CSS styl?!!!

Celý článek... | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Nový update: phpRS verze 1.2.1

Ji?í Luká? - phpRS - 23. 08. 2001 - 10810 přečtení

I kdy? tento nový update redak?ního systému phpRS nep?iná?í ?ádné p?evratné novinky, tak se m??ete t??it na n?kolik málo oprav a vylep?ení, které vá? sou?asný redak?ní systém phpRS vyladí do maximální mo?né kondice!

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

phpRS

Vytvo?te si sv?j vlastní layout aneb soubor "lengine.php" pod lupou!

Ji?í Luká? - phpRS - 16. 08. 2001 - 27054 přečtení

Ji? od verze 1.1.0 je základním stavebním prvkem ka?dého layoutu v redak?ním systému phpRS tzv. "layout engine" soubor, který obsahuje základní sadu "grafických" funkcí, s jejich? pomocí se následn? generuje pat?i?ný layout (vzhled), který odpovídá po?adavk?m daného informa?ního webu. - Hlavním cílem tohoto ?lánku je seznámit vás s tímto specifických souborem a objasnit vám význam v?ech funkcí, které obsahuje.

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-82 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.