Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 70 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-70 |

Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 - The Crucible Theatre, Sheffield - Semifinále a finále

Milan Reinberk - Snooker blog - 03. 05. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffield
Op?t zdravím v?echny fanou?ky, nad?ence a zájemce o nejkrásn?j?í a nejt???í variantu kule?níkové hry zvané snooker. Mistrovství sv?ta ve snookeru, které ji? nyní zná svého nového ?ampiona pro rok 2006, je za námi a já vám zde p?iná?ím dal?í ?lánek, tentokráte popisující napínavé a velice zajímavé semifinálové boje a samoz?ejm? i pohled na vrchol turnaje - finálový zápas.

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Grand Prix 2005, Preston, England + fotografie

Milan Reinberk - Snooker blog - 02. 05. 2006

Grand Prix 2005, Preston, England
Krásný den v?em snookerovým p?íznivc?m. P?iná?ím vám dal?í dílek do skláda?ky snooker turnaj? sezony 2005/2006. Dal?ím, tentokráte druhým dílem, je ji? bodovaný turnaj s názvem Grand Prix. Turnaj se hrál 8.- 16.11. 2005 v anglickém Prestonu.

Celý článek... | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Graeme Dott (3.)

Ji?í Luká? - Snooker blog - 30. 04. 2006

Semifinálové souboje na 888.com World Championship, Sheffield 2006 kon?í a já vám zde nabízím poslední reportá? z mnou ost?e sledovaného zápasu mezi Ronnie O'Sullivanem a Graeme Dottem. Podívejme se spole?n? na jeho poslední ?ást, která se odehrála ve?er 29. dubna 2006 v The Crucible Theatre, Sheffield.

Celý článek... | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Graeme Dott (2.)

Ji?í Luká? - Snooker blog - 29. 04. 2006

Semifinálové souboje na 888.com World Championship, Sheffield 2006 vrcholí a ?ádnou výjimkou není ani mnou detailn? sledovaný zápas mezi Ronnie O'Sullivanem a Graeme Dottem. Podívejme se spole?n? na jeho t?etí ?ást (celkem se hrají ?ty?i), která se odehrála 29. dubna 2006 v The Crucible Theatre, Sheffield.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Graeme Dott

Ji?í Luká? - Snooker blog - 28. 04. 2006

Snookerový 888.com World Championship, Sheffield 2006 pomalu vrcholí a tak jsou na ?ad? semifinálové souboje. Já vám zde nyní nabízím osobní komentá? k první polovin? utkání mezi Ronnie O'Sullivanem a Graeme Dottem, které se odehrálo 27-28. dubna 2006 v The Crucible Theatre, Sheffield.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 - The Crucible Theatre, Sheffield - ?tvrtfinále

Milan Reinberk - Snooker blog - 27. 04. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffield
P?eji dobrý a pokud mo?no nede?tivý den. Venku se nám to, alespo? dnes, op?t n?jak mra?í a aprílové po?así nám o sob? dává zase v?d?t a tak se pokusím zlep?it vám i sob? náladu dal?ím pozastavením se u "Mistrovství sv?tového snookeru 2006", tentokrát s informacemi a post?ehy z práv? skon?ených ?tvrtfinálových boj?.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Northern Ireland Trophy 2005, The Waterfront Hall, Northern Ireland + fotografie

Milan Reinberk - Snooker blog - 26. 04. 2006

Northern Ireland Trophy 2005, The Waterfront Hall, Northern Ireland
Zdravím v?echny snookerové fandy a p?iná?ím dal?í p?ísp?vek se snookerovým tématem. Budu zde v jednotlivých ?láncích postupn? informovat a v rámci mo?ností rozebírat jednotlivé turnaje sezony a za?nu hned úvodním turnajem snooker sezony 2005/2006, kterým je Northern Ireland Trophy.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Ryan Day

Ji?í Luká? - Snooker blog - 25. 04. 2006

888.com World Championship, Sheffield 2006 je v plném proudu a já vám zde nabízím osobní komentá? k druhé polovin? utkání mezi Ronnie O'Sullivanem a Ryan Dayem, které se hrálo 23-24. dubna 2006. ? Klidn? se p?iznám, ?e jsem fanou?kem O'Sullivana, ale to mi v?bec nebrání v tom, abych Daye ozna?il za velmi dobrého hrá?e, jen? m? mile p?ekvapil.

Celý článek... | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 - The Crucible Theatre, Sheffield - 1. a 2. kolo

Milan Reinberk - Snooker blog - 25. 04. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffield
Zdravím v?echny fanou?ky kule?níkových her, ale p?edev?ím ty, kte?í se zajímají o velice zajímavou hru s patnácti ?ervenými a ?esti barevnými koulemi zvanou SNOOKER.

Jist? jste v?ichni ji? zaznamenali, ?e nám op?t za?alo v?emi o?ekávané Mistrovství sv?ta snookeru 2006, které se odehrává v anglickém Sheffieldu. V dob? psaní tohoto ?lánku ji? vypukly v Crucible Theatre ?tvrtfinálové boje a já se zde tedy trochu pozastavím nad úvodními dv?ma koly snooker mistrovství.

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Startujeme Snooker blog

Ji?í Luká? - Snooker blog - 25. 04. 2006

Vítám v?echny snookrové a kule?níkové nad?ence v na?í nové sekci nazvané "Snooker blog", která si klade za cíl zpopularizovat a p?iblí?it snooker v?em lidem v ?esku. Jak ji? samotný název napovídá, informace budou podávány formou nepravidelného blogu, do kterého mohou p?ispívat v?ichni snooker milující a obdivující lidé.

Celý článek... | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-70 |

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.