Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 má dal?ího nového partnera

Ji?í Luká? - phpRS - 26. 06. 2007 - 20489 přečtení

Po?adatel Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007 phpRS projekt a IT portál Programujte.com s radostí oznamují, ?e se dohodli na uzav?ení oficiální mediální a sponzorské spolupráce na realizaci a propagaci leto?ního a budoucích ro?ník? Ankety o nejlep?í phpRS web.

Programujte.com

Jak ji? bylo ?e?eno, krom? mediální spolupráce vstupuje IT portál Programujte.com (http://www.programujte.com) do na?í ankety také jako sponzor a p?iná?í s sebou následující ceny:

Cena za 2. místo v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007 - software NOD32 pro Windows (Eset software)

Cena za 2. místo v Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007 - ro?ní p?edplatné ?asopisu Connect!

S ohledem na skute?nost, ?e IT portál Programujte.com byl poslední dva roky p?ímým ? a nutno dodat úsp??ným - ú?astníkem na?í ankety, nedalo nám to a zeptali jsme se Luká?e Churého, ?éfredaktora IT portálu Programujte.com, na d?vody, které je k tomuto jejich rozhodnutí vedly.

"Portál Programujte b??el 2 roky na phpRS s maximální spokojeností jak ze strany u?ivatel?, tak z na?í. Kv?li plánovaným zásadním zm?nám jsme v?ak ji? museli p?esedlat na vlastní RS, který bude nasazen v pr?b?hu ?ervence.

V?dy s nad?ením a zv?davostí jsme se zú?astnili posledních 2 ro?ník? phpRS Ankety o nejlep?í web a jeliko? ji? letos nebudeme mít tu mo?nost, rádi bychom podpo?ili dal?í, kte?í tento skv?lý RS pou?ívají. Proto jsme se rozhodli se stát partnery Ankety a podpo?it tak dal?í u?ivatele phpRS, kte?í si sv?j web doká?í stylov? a osobit? p?izp?sobit.

V?em p?ejeme hodn? úsp?ch?, odhodlání a ?t?stí a ať vyhraje ten nejlep?í."


Dal?í informace o Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007 v?etn? pravidel najdete na adrese http://www.supersvet.cz/anketa/.

[Akt. známka: 0,60 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 199 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.