Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Grand Prix 2005, Preston, England + fotografie

Milan Reinberk - Snooker blog - 02. 05. 2006

Grand Prix 2005, Preston, England
Krásný den v?em snookerovým p?íznivc?m. P?iná?ím vám dal?í dílek do skláda?ky snooker turnaj? sezony 2005/2006. Dal?ím, tentokráte druhým dílem, je ji? bodovaný turnaj s názvem Grand Prix. Turnaj se hrál 8.- 16.11. 2005 v anglickém Prestonu.

Vít?z, kterým se stal John Higgins, si p?ipsal do ?eb?í?ku 5000 bod?. Pora?ený finalista 4000 a semifinalisté po 3200 bodech. ?tvrtfinalisté 2500 bod? a tak dále podle ú?asti hrá?? v jednotlivých kolech. Navíc zde vít?z inkasoval plných 60 000 liber, pora?ený finalista 30 000, co? je tedy u? p?kný rozdíl. Semifinalisté 15 000 liber a ?tvrtfinalisté 11 000 liber. Dále to podle ú?asti v jednotlivých kolech bylo od 7 000, p?es 5 000 do 3 000 liber. Zajímavá ?ástka, jako ji? tradi?n?, byla vypsána za nejv?t?í break turnaje a to 20 000 liber, kterou si náb?hem 145 bod? vydobil Barry Hawkins.

A jak to vlastn? v?e probíhalo ?

První kolo , best of 9 (na p?t vít?zných) ?

Ronnie O'Sullivan 5-3 Bjorn Haneveer
Anthony Hamilton 5-1 Joe Jogia
Joe Swail 5-3 Allister Carter
Ken Doherty 5-2 David Roe
Jimmy White 5-2 Mike Dunn
Ricky Walden w/o Quinten Hann
Barry Pinches 5-2 Tom Ford
Rory McLeod 5-4 Paul Hunter
Peter Ebdon 5-3 Jimmy Michie
Barry Hawkins 5-1 Tony Drago
Chris Norbury 5-2 James Wattana
Jamie Cope 5-3 Joe Perry
Darren Morgan 5-4 Alan McManus
Michael Holt 5-2 Rod Lawler
Andrew Norman 5-1 Neil Robertson
Michael Judge 5-3 Stephen Maguire
Stephen Hendry 5-1 Dominic Dale
Mark King 5-1 Stuart Mann
Adrian Gunnell 5-3 John Parrott
Gerard Greene 5-0 Stephen Lee
Stuart Pettman 5-2 Graeme Dott
Lee Walker 5-1 Marco Fu
David Gray 5-2 Mark Allen
Dave Harold 5-4 Matthew Stevens
John Higgins 5-1 Paul Davies
Ian McCulloch 5-1 Robin Hull
Nigel Bond 5-1 Ryan Day
Steve Davis 5-2 Gary Wilson
Fergal O'Brien 5-3 Mark J Williams
Stuart Bingham 5-3 Robert Milkins
Andy Hicks 5-3 Sean Storey
Shaun Murphy 5-2 Mark Selby

V první kole se spolu st?etlo plno zajímavých jmen, která jsou ve snookeru zapsána zlatým písmem, ale i plno hrá??, kte?í se na turnajích v prvních kolech objevují jen velice nepravideln?. O zajímavé a p?ekvapivé výsledky tu ale nouze op?t nebyla. Zápas Ronnie O'Sullivan x belgi?an Bjorn Haneveer skon?il vít?zn? pro Ronnieho, ale a? poté co Ronnie prohrával 1:2 a breaky 126 a 76 bod? oto?il k vít?zství. Za zmínku by zde ur?it? stála prohra Paula Huntera s Rory McLeodem a i prohra Stephena Maguira s Michaelem Judgem. Velkým p?ekvapením byla pro m? prohra S. Lee s Gerardem Greenem a také Dottova prohra se Stuartem Pettmanem. Velikou bitvu mezi sebou svedli i Matthew Stevens a Dave Harold (41 p?í?ek pod Stevensem), kde se Stevens dostal po náb?zích 69, 53 a 51 do vedení 3:0, ale Harold se vrátil do hry po breaku 55 a 45 bod?. Stevens ale op?t utekl soupe?i, ale ten dv?ma breaky po 77 bodech poslal zápas do rozhodujícího framu, kde se zrodilo Haroldovo vít?zství. Konec nabraly i nad?je na úsp?ch pro Marka Williamse a naopak postoupil i Shaun Murphy, který porazil Marka Selbyho. Murphy zde nahrál i break 139 bod? a jak sám ?ekl, velice se mu po zápase ulevilo.

Druhé kolo, best of 9 (na p?t vít?zných) ?

Ronnie O'Sullivan 5-2 Anthony Hamilton
Joe Swail 5-4 Ken Doherty
Jimmy White 5-2 Ricky Walden
Barry Pinches 5-4 Rory McLeod
Barry Hawkins 5-3 Peter Ebdon
Jamie Cope 5-2 Chris Norbury
Michael Holt 5-1 Darren Morgan
Andrew Norman 5-1 Michael Judge
Stephen Hendry 5-3 Mark King
Gerard Greene 5-2 Adrian Gunnell
Stuart Pettman 5-3 Lee Walker
David Gray 5-2 Dave Harold
John Higgins 5-2 Ian McCulloch
Steve Davis 5-2 Nigel Bond
Stuart Bingham 5-2 Fergal O'Brien
Shaun Murphy 5-2 Andy Hicks

A pokra?ujeme druhým kolem. Zde jsme byli sv?dky vít?zství Ronnieho nad Antony Hamiltonem. Hamilton se na zápas velice t??il a m?l na n?j chuť, proto?e cht?l soupe?i oplatit porá?ku z Welsch Open. Hamilton hrál dobrý snooker, ale na vít?zství to op?t nesta?ilo. O'Sullivan p?ejel svého bývalého tréninkového partnera náb?hy 94, 100 a 96. Po velké bitv? postoupil do t?etího kola i trochu p?ekvapiv? Joe Swail p?es Kena Dohertyho. ?emu se ale vlastn? divit? Swail p?ece postoupil do ?tvrtfinále v úvodním turnaji Northern Ireland Trophy, kde p?e?el nap? p?es O'Sullivana. Ov?em kone?nou znamenalo druhé kolo i pro jednoho z favorit? Petera Ebdona s Barry Hawkinsem. Ten za?al zápas náb?hem 141 bod?. Ebdon se sice vrátil do zápasu po breaku 93 bod?, ale na vít?zství u? nedosáhl. Naopak svoje zápasy zvládli dal?í p?ední hrá?i, mezi nimi? jsou nap?íklad Jimmy White, Stephen Hendry, John Higgins ?i Steve Davis a Shaun Murphy, který oto?il zápas stovkovými náb?hy 120 a 127 bod? a jedním 90 bodovým.

T?etí kolo , best of 9 (na p?t vít?zných) ?

Ronnie O'Sullivan 5-2 Joe Swail
Barry Pinches 5-4 Jimmy White
Barry Hawkins 5-4 Jamie Cope
Michael Holt 5-4 Andrew Norman
Stephen Hendry 5-4 Gerard Greene
David Gray 5-4 Stuart Pettman
John Higgins 5-1 Steve Davis
Stuart Bingham 5-4 Shaun Murphy

Zatím suverénn? postupuje turnajem Ronnie O'Sullivan, který tentokrát zastavil také dob?e hrajícího Joe Swaila a konec nad?jí m?l i Jimmy White. Naopak ne?ekaným náv?t?vníkem ?tvrtfinále se stal Barry Hawkins, na kterého ?eká O'Sullivan a také Stuart Bingham, který porazil Shauna Murphyho v rozhodujícím framu. Ov?em o vyrovnanosti dne?ního snookeru sv?d?í i fakt, ?e jenom dva z osmi zápas? se ve t?etím kole nerozhodovali v posledním devátém framu.

?tvrtfinále, best of 9 (na p?t vít?zných) ?

Ronnie O'Sullivan 5-2 Barry Pinches
Barry Hawkins 5-1 Michael Holt
Stephen Hendry 5-1 David Gray
John Higgins 5-1 Stuart Bingham

Myslím, ?e zde se ?ádné velké p?ekvapení nekonalo, tedy alespo? pro m? a do semifinále postoupili v?ichni favorité po docela jasných vít?zstvích. Jediné co m? zarazilo jsou najednou a? p?íli? jednostranné výsledky s porovnáním se t?etím kolem.

Semifinále, best of 11 (na ?est vít?zných) ?

Ronnie O'Sullivan 6-5 Barry Hawkins
John Higgins 6-4 Stephen Hendry (Scotland)

V semifinále se ur?it? ?ekal napínavý boj, co se také potvrdilo na 100,1%. Ronnie O'Sullivan m?l s Hawkinsem, který hrál na hranici svého umu, plno práce. Ronnie nejprve nahrál breaky 96 a 113 a vedl 3:1, ale Hawkins se 145 body v 6.framu srovnal na 3:3. Hrá?i se poté p?etahovali o framy, a? do posledního, kde Ronnie zahrál break 117 bod? a postoupil. Po zápase ale nebyl v?bec nad?en a ?ekl, ?e soupe? si zaslou?il vyhrát a ?e z postupu nemá radost a snooker ho nebavil. Bitvou byl i druhý zápas, kde John Higgins nakonec udolal Stephena Hendryho v deseti framech 6:4.

Finále, best of 16 (na dev?t vít?zných) ?

John Higgins 9-2 Ronnie O'Sullivan

76-0 (68), 76-16 (67), 31-69 (69), 28-90 (62), 88-4, 70-60 (64), 103-5 (103), 104-0 (104), 138-0 (138), 128-0 (128), 67-49

A finále! Ve finále na sebe narazily dv? velké snookerové osobnosti a ?ekala se napínavá bitva. Ta se ale konala pouhé ?ty?i framy a pak Higgins p?edvedl n?co, co se musí líbit snad ka?dému. N?co, nad ?ím zaplesá ka?dé snookerové srdce. Higggins za?al zápas ve velkém stylu a ujal se vedení 2:0 po breaku 68 a 67 bodu. To se O'Sullivanovi poda?ilo je?t? smazat a vyrovnat na 2:2 breaky 69 a 62 bod?. Poté se ale stala nevídaná v?c. John uhrál dal?ích 7 fram? stylem, který se jen tak nevidí a vyhrál celý tento turnaj. Od stavu 4:2 zahrál v dal?ích 4 framech náb?hy p?es sto bod?, ale je?t? k tomu nepustil O'Sullivana v?bec ke stolu. Celkem po breacích 103, 104, 138 a 128 zahrál 494 bod? bez odpov?di soupe?e a stanovil tím nový rekord.

T??ím se s vámi nashledanou u dal?ího turnajového dílu, tentokráte Pot Black Invitational.

 

Nakonec je tu op?t tabulka stovkových break? turnaje a pár fotek ...

Stephen Hendry Matthew Stevens
John Higgins John Higgins
Ronnie O'Sullivan Ken Doherty  

145 Barry Hawkins
141 Barry Hawkins
140 Mark King
139 Shaun Murphy
138 John Higgins
135 Bjorn Haneveer
134 Anthony Hamilton
132 John Higgins
129 Stephen Hendry
128 Ronnie O'Sullivan
128 John Higgins
127 Shaun Murphy
126 John Higgins
123 Mark Williams
123 Barry Hawkins
122 Neil Robertson
120 Shaun Murphy
118 Jimmy White
118 Gerard Greene
117 Chris Norbury
117 Ronnie O'Sullivan
116 Gerard Greene
115 Stephen Hendry
113 Stuart Bingham
113 Ronnie O'Sullivan
111 Stephen Hendry
107 Stephen Hendry
106 Andy Hicks
106 Fergal O'Brien
105 Jimmy White
104 John Higgins
103 John Higgins
102 Stephen Maguire
102 John Higgins
101 Stuart Bingham
100 Ronnie O'Sullivan
100 Stuart Bingham


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.