Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jak na to?

Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (1. ?asť)

?t?ná?i - Jak na to? - 08. 10. 2004 - 14458 přečtení

O in?talácii phpRS sa na Supersvete u? popísalo dosť, ?i u? v ?lánkoch alebo v diskusnom fóre. Ja by som Vám chcel priblí?iť tento redak?ný systém z trochu iného uhla. Chcem osvetliť jeho in?taláciu na Linuxe o?ami be?ného u?ívateža (BFU), ale zárove? budem klásť dôraz na jeho databázovú ?asť, ?i?e na prácu s jeho tabužkami.

?o budeme potrebovať?
Predpokladám, ?e pokiaž sa zaujímate o in?taláciu phpRS na Linux, niektorú distribúciu u? máte vo svojom PéCe?ku nain?talovanú. Ke??e podža tohtoro?nej ankety na linuxowom portáli www.abclinuxu.cz, s prehžadom zvíťazil Mandrakelinux, dám prednosť tejto distribúcii aj ja pri popise vlastnej in?talácie phpRS. Aby nám phpRS fungoval, potrebujeme mať vo svojom systéme nain?talovaný HTTP server Apache, databázu MySQL a skriptovací jazyk PHP. Na rozdiež od na?ich priatežov, ktorí sa rozhodli pre iný opera?ný systém, nemusíme ni? hžadať, kupovať alebo sťahovať, ke??e v?etko máme na svojich in?tala?ných CéDe?kach. Mandrakelinux 10 napr. obsahuje Apache 2.0, PHP 4.3.4 a MySQL 4.0.18. Pre prácu s databázou by som v?ak preda len odporú?al stiahnuť z internetu phpMyAdmina, alebo desktopové aplikácie MySQLcc, prípadne Rekall. V?etky tieto aplikácie nájdete na www.sourceforge.net. Rekall 2.2.0-beta3 obsahuje Bonus CD z distribúcie Mandrakelinux 10 GPL SET.

Aktivovanie slu?ieb
Predpokladám teda ?e trojicu Apache, PHP, MySQL u? máme vo svojom systéme nain?talovanú. Ak nie, pôjdeme do Ovládacieho Centra Mandrake -> Správa software -> In?talácia a doin?talujeme balí?ky, ktoré nám chýbajú. Zárove? v Ovládacom Centre v sekcii Systém -> Slu?by skontrolujeme, ?i máme aktivované spustenie servera HTTP a MySQL pri ?tarte systému, ak nie, tieto slu?by aktivujeme tak, ako je to na obrázku.

Nastavenie slu?ieb

Sťahujeme - in?talujeme na localhost
Zostáva nám samozrejme e?te stiahnuť samotný phpRS v najnov?ej verzii 2.5.5a. Ten nájdeme na www.supersvet.cz, alebo lokalizovaný do sloven?iny v kódovaniach pre Windows aj Linux ho dal k dispozícii pán Zvalo na tomto mieste. Otvoríme si svoj obžúbený Midnight Commander v Konsole KDE, alebo v emulátory terminálu na jednej zo ?iestich virtuálnych konzol pomocou klávesových skratiek Ctrl-Alt-F1 a? F6.

Midnight Commander

Vo svojom domovskom adresári vytvoríme nový adresár public_html. Adresárová ?truktúra v mojom prípade je teda takáto /home/jerry/public_html. MC doká?e pracovať so zip súbormi, tak?e jednoducho vojdeme do skomprimovaného súboru a jeho obsah skopírujeme do nami vytvoreného adresára, dostaneme teda /home/jerry/public_html/phprs, na ktorý sa budeme v prehliada?i odkazovať ako na http://localhost/~jerry/phprs/. Adresár je mo?né síce skopírovať do RootDirectory Apache, teda do /var/www/html/, ale z bezpe?nostných dôvodov toto neodporú?am.
Mô?e sa stať, ?e v adresári ~/public_html budeme mať ?asom viac webových aplykácií a preto by sa nám hodil zobraziť takýto výpis súborov a adresárov v roote pri absencii súborov index.html resp. index.php:

Konqueror - adresár

Pristúpime preto k editácii súboru /etc/httpd/conf/httpd.conf, u Mandrake je to súbor commonhttpd.conf v tom istom adresári, musíme byť prihlásený ako root. Aby sme si ukázali, ?e Linux poskytuje na výber v?dy viac mo?ností, zoberieme si na pomoc supereditor pre najnáro?nej?ích Emacs a direktívu "Directory /home/*/public_html" zeditujeme tak, ako to vidíme na obrázku.

Emacs - httpd.conf

Ostatné nastavenia mô?eme nechať bezo zmeny.

Konfigurácia phpRS
Prejdeme do adresára s phpRS, ak pou?ívame MC, pre zmenu pou?ijeme jeho interný editor a zeditujeme súbor config.php tak ako je to na obrázku.

mc - config.php

Ak sa nám interný editor MC nepozdáva, mô?eme pou?iť GVim

GVim - config.php

alebo Quantu+.

Quanta - config.php

Potrebujeme uviesť (zmeniť) aspo? tieto údaje:

1. názov databázového servera
2. meno u?ívateža databázy s právami pre zápis,
3. heslo tohoto u?ívateža
4. názov databázy
5. volitežnú predponu tabuliek
6. adresár, kde má sever phpRS hžadať

Pokra?ovanie v nadchádzajúcom diele ...

Tento dokument bol vytvorený v textovom editore Kate, obrázky boli snímane z obrazovky pomocou aplikácie KSnapshot a upravené v grafickom editore Gimp.

yerry

Související články:
Linux a phpRS o?ami be?ného u?ívateža (2. ?asť) (09.10.2004)
[Akt. známka: 0,11 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.