Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 18. 08. 2006

Northern Ireland Trophy 2006, The Waterfront Hall, Belfast
Nacházíme se na prahu ?tvrtfinálových boj? v úvodním turnaji nové snooker sezony a tím nastává ?as na malou rekapitulaci událostí z osmifinálových klání. Zápasy m?ly vyjíme?nou kvalitu a nap?tí, co? je pro diváka v?dy záruka perfektní podívané, ale také znamenaly kone?nou stanici pro n?které favority turnaje. Jmenovit? nap?íklad Stephen Hendry ?i John Higgins, ale i n?které dal?í.

Northern Ireland Trophy

Matthew Stevens tu zm??il síly s Ronnie O'Sullivanem a ?ekal se velký boj mezi t?mito dv?ma hrá?i. "Rocket" ov?em p?edvedl n?co, u ?eho muselo blahem zaplesat nejedno snookerové srdce.
První 4 framy si rozd?lili shodn?, kdy? O'Sullivan minul lehkou modrou ve ?tvrtém framu. Ronnie ale potom odehrál poslední t?i framy po p?estávce jen za 28 minut, kdy doslova raketovým tempem létal kolem stolu a potáp?l jednu kouli za druhou. S breaky 40, 44, 71 a 103 bod? tak ukon?il nad?je na postup Matthew Stevense.

"Má hra je o zábav?  a já jsem se bavil." ?ekl. "Byl bych více ?ťastn?j?í p?i grilování, ne? se d?ít v n?jakém dlouhém utkání. Ale dneska jsem si to u?il. Bavil jsem se s rozhod?ím, s publikem i s Matthewem. Byla to legrace."

Ronnie "Rocket" O'Sullivan se st?etne ve ?tvrtfinále s dal?ím hrá?em z Welsu Ryanem Dayem.

Day p?ekvapil porá?kou dobrého kamaráda a tréninkového partnera Marka Williamse, který se stal druhým Vel?anem, který v 5.dni vypadl. Pro Daye je to druhé bodované ?tvrtfinále jeho kariéry.
P?ekvapivá porá?ka Marka Williamse vyvstala ze skv?lé hry Ryana Daye v druhé ?ásti zápasu, kdy vyhrál poslední t?i framy s breaky 79, 72 a 49 bod?.

Irský favorit Ken Doherty si rezervoval místo ve ?tvrtfinále na úkor bývalého UK a European Open ?ampióna Stephena Maguirea.
Maguire prohrával ji? 4:0 a zdálo se, ?e odejde s debaklem 5:0. Ú?asn? se ale vzchopil a vrátil se zp?t do utkání, kdy? vyrovnal na 4:4. Poslední rozhodující frame si ale Doherty vzít nenechal a postoupil.

Doherty k tomu ?ekl: "Cítím se triumfáln?, uleh?en? a vy?erpan?. Ud?lal jsem tvrdý kus práce, proto?e jsem ztratil koncentraci a ?t?stí se obrátilo. Tlak byl na mne v posledním framu velký, sám jsem p?emý?lel, ?e jsem nikdy neztratil vedení 4:0 a nyní je ?patná chvíle, aby to za?alo."

Ve?er to byl ale ?patný pro skotský snooker. Jak pro Johna Higginse, který skon?il na turnaji po proh?e s Dingem Junhui 5:3, tak pro sv?tovou jedni?ku Stephena Hendryho, který pom?rem 5:4 nezvládl zápas se ?ampionem z Welsh Open Stephnem Lee.

Hendry vedl u? 2:0 po breaku 61 bod? v prvním a nádherném breaku 103 bod? ve druhém framu, ale Lee dv?ma rozkouskovanými framy vyrovnal. Hrá?i si poté vym?nil po dvou framech. Hendrymu se poda?ilo vyrovnat na 4:4 po náb?hu 96 bod? a vypadalo to ?e mí?í k rozhodnutí zápasu. Vyklepání koule ale dalo ?anci Leemu, který ji vyu?il.

John Higgins m?l nejvy??í breaky 40 a 53 bod? a z?stal daleko za jeho jisk?ivou formou z posledních let. Ding naopak s p?knými breaky 68, 54, 75 a 87 pro?el mezi osm nejlep?ích na turnaji.

Ding se st?etne s Kene Dohertym, který p?e?el p?es dal?ího Skota Stephena Maguirea 5:4.

V dal?ím utkání bývalý mistr sv?ta Shaun Murphy porazil Neila Robertsona z Austrálie 5:4. Murphy bude hrát se Stephnem Lee ve ?tvrtfinále.

A nakonec si nechám mistra sv?ta Graeme Dotta, který vybojoval vít?zství nad Markem Selby 5:4.
Selby po breacích 107 a 89 bod? vedl v zápase ji? 1:3, ale Dott zahrál krásných 96 a 109 bod? a vyrovnal na 4:4. Rozhodnutí v podob? framu 68:41 si Dott ujít nenechal.

"Abych ?ekl pravdu, myslel jsem, ?e tu není ?ádná cesta jak vyhrát." p?ipustil Dott.

Dott nyní bude ?elit Dominicu Daleovi, který vy?adil v pom?ru 5:4 Gerarda Greenea.

Graeme Dott 5:4 Mark Selby
Gerard Greene 4:5 Dominic Dale
Mark Williams 2:5 Ryan Day
Matthew Stevens 2:5 Ronnie O'Sullivan
Ken Doherty 5:4 Stephen Maguire
Ding Junhui 5:3 John Higgins
Shaun Murphy 5:4 Neil Robertson
Stephen Lee 5:4 Stephen Hendry

?tvrtfinále:
Pátek 18. srpna 2006, best of 9
14,00 hod
Graeme Dott vs. Dominic Dale
Ryan Day vs. Ronnie O'Sullivan
20,30 hod
Ken Doherty vs. Ding Junhui
Shaun Murphy vs. Stephen Lee

V?echny dosavadní výsledky a program turnaje najdete zde.


Související články:
Kvalifikace UK Champ 2006: Judd Trump do druhého kola (15.11.2006)
Vít?zem Swiss Open 2006 se stal Matthew Couch (13.11.2006)
Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta? (07.11.2006)
Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje (01.11.2006)
Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006 (31.10.2006)
Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í (31.10.2006)
Grand Prix 2006: Ronnie O'Sullivan do ?tvrtfinále, Ken Doherty mimo hru (28.10.2006)
Snooker Grand Prix 2006: Základní skupiny A-H (26.10.2006)
Grand Prix 2006: Výsledky kvalifikace aneb kdo postoupil ... (05.10.2006)
Aberdeen a John Higgins se t??í na ?íjnové Royal London Watches Grand Prix 2006 (08.09.2006)
Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006 (05.09.2006)
V zá?í startuje presti?ní Pot Black Cup 2006 ? (24.08.2006)
Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý (24.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee (20.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané (19.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: "?arod?j" a "Raketa" kouzlí s novou h?lkou ... (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ... (15.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í? (03.08.2006)
Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007 (27.07.2006)
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.