Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Pool: IPT North American Open 8-Ball Championship

Milan Reinberk - Snooker blog - 01. 08. 2006

Vá?ení fandové snookeru a nyní v první ?ad? i poolu, doufám ?e mi dovolíte men?í poohlédnutí se za úvodním turnajem International Pool Tour hraném od 22. do 30.?ervence 2006 v Las Vegas. V na?ich ?láncích jsme se zatím zaobírali poolem v souvislosti se snookerem a snookerovými hrá?i a i tentokrát tomu není jinak. D?vodem napsání tohoto ?lánku jsou v první ?ad? hrá?i Ronnie O'Sullivan, Quinten Hann a Jimmy White, kte?í se tohoto turnaje zú?astnili.

IPT North American

Ronnie si odsko?il zahrát, jak on ?íká: "svoji novou vá?e?", do Las Vegas p?ed za?átkem snooker sezony a ur?it? m??eme po?ítat s jeho ú?astí v tomto seriálu i nadále. Sám toti? uvedl, ?e po?ítá s ú?astí na poolových turnajích spí?e ne? na n?kterých snookerových. Quinten Hann se naopak ú?astní pool turnaj? pravideln? a pool si p?i?el vyzkou?et i Jimmy White. Hann se na tomto turnaji potkal ve skupinách dokonce s ob?ma hrá?i a tak se poj?me podívat jak se vlastn? této trojici da?ilo.

Z 200 hrá??, kte?í se turnaje z??astnili to dopadlo následovn?: ...

Jimmy White skon?il na 121.míst? a vyd?lal si $2,000. Pool se mu nyní v?bec nevyvedl a prohrál v?echny zápasy ve svojí úvodní skupin?. Zde se utkal i s Quintenem Hannem a ten porazil Jimmyho 5:8.
Zápasy tedy sehrál 4, vyhrál 0 a prohrál 4 s úsp??ností 0%. Jednotlivých her tu sehrál 46 a z toho 14 vyhrál a 32 prohrál. Úsp??nost tedy 30,43%.

Ronnie O'Sullivan skon?il na 37.míst? a vyd?lal si $10,000. Vcelku se mu na turnaji da?ilo, ale poté p?eci jen nesta?il na protihrá?e ve své skupin? ve t?etím kole turnaje. Zde ve t?etím kole sehrál ve skupin? i zápas s Hannem a Ronnie prohrál 4:8.
Zápas? sehrál 13, v nich? si p?ipsal 5 výher a 8 proher s úsp??ností tedy 38,46%. Jednotlivých her tu sehrál celkem 171 s 85 výhrami, 86 prohrami a úsp??ností 49,71%.

Quinten Hann skon?il na skv?lém 7.míst? a vyd?lal si $30,000. Sedmé místo je ur?it? výborným po?inem a Quinten je ur?it? více ne? spokojen. P?eci tu asi uplatnil více zku?eností s poolem ne? Ronnie a vypadl a? v pátém kole, p?ed branami finálové skupiny.
Zápas? sehrál 23, uhrál 14 výher a 9 proher s úsp??ností 60,87%. Jednotlivých her sehrál 272 se 140 výhrami a 132 prohrami, úsp??nost 51,47%.

Celkovým vít?zem a také majitelem $350,000 se stal 27letý n?mecký hrá? "The Hitman" Thorsten Hohmann, který porazil ve velkém finále o ?ty?i roky star?ího filipínce jménem "Marvelous" Marlon Manalo v pom?ru 8:7.

Thorsten Hohmann tedy skon?il na 1.míst? se sumou $350,000. Krom? finále porazil Manala i ve finálové skupin?.
Zápas? sehrál celkem 28, vyhrál 21 a prohrál sedm s úsp??ností 75%. Jednotlivých her sehrál 359 a z toho je 205 vyhraných a 154 prohraných s úsp??ností 57,1%.

Marlon Manalo skon?il na 2.míst? s ?astkou $99,000.
Zápas? hrál té? 28 a 23 vyhrál, 5 prohrál, co? je úsp??nost 82,14%.Jednotlivých her sehrál 341, kde 206 vyhrál a 135 prohrál s úsp?chem 60,41%.

Ve?keré výsledky ve skupinách si m??ete prohlédnout zde. Web turnaje je k dispozici zde.

Prize money turnaje:
1.místo - $350,000
2.místo - $99,000
3.místo - $80,000
4.místo - $65,000
5 místo - $50,000
6.místo - $ 40,000
7.-18.místo - $30,000
19.-36.místo - $17,000
37.-60. místo - $10,000
61.-120.místo - $5,000
121.-200.místo - $2,000

Ronnie O'Sullivan na IPT
Ronnie O'Sullivan na IPT


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.