Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

PREVIEW: phpRS verze 2.8.0

Ji?í Luká? - phpRS - 15. 11. 2005 - 24111 přečtení

T??íte se na novou verzi phpRS systému nebo vás jen zajímá, co nového p?iná?í? Pokud jste si odpov?d?li alespo? na jednu otázku "ano", tak je tento ?lánek ur?en práv? vám, proto?e p?iná?í nej?erstv?j?í informace z vývojové dílny phpRS projektu.

Na co se m??ete t??it?

Novinek je spousta a týkají se jak funk?nosti phpRS systému, tak i jeho vnit?ního kódu, integrity a efektivnosti celého systému.

Pokud bych m?l p?eci jenom vybrat n?kolik málo nejzajímav?j?ích novinek, tak bych zmínil asi následující:
  • Vznik speciálního p?ístupového managementu nad ?tená?ským rozhraním, jen? v kombinaci s registrací ?tená?? umo??uje zobrazit vybraným ?tená??m konkrétní data formou speciálních ?lánk? nebo blok?. ?tená?ský p?ístupový subsystém je zalo?en na principu "ohodnocených level?", kde vy??í hodnota znamená vy??í p?ístupová práva respektive vidím v?e, co má ni??í level nebo je rovno mému levelu.
  • P?idána mo?nost spojení ankety se ?lánkem.
  • Roz?í?ení reklamního subsystému o po?ítání zobrazení reklamních prvk?; sou?ástí inovace je i výpo?et úsp??nosti reklamy a mo?nost resetu po?ítadla se zachováním celkové statistiky.
  • P?idána podpora PHP MySQLi, která je pot?ebná pro práci s MySQL DB serverem verze 4.1.0 a vy??í.

Detailní pohled na ?tená?ský p?ístupový management

Formou screenshot? vám nyní nabízím detailní náhled na novou technologii ?tená?ského p?ístupového managementu.

Je?t? bych rád upozornil na skute?nost, ?e v rámci následující ukázky operuji se t?emi mo?nými p?ístupovými levely: 1) základní level (= v?ichni ?tená?i), 2) registrovaní ?tená?i a 3) VIP ?tená?i.

obrázek ?. 1

Obrázek ?. 1: Takto vypadá testovací web s vypnutou podporou ?tená?ského p?ístupového managementu. V?imn?te si, ?e jsou vypsány úpln? v?echny ?lánky a bloky. Není brán ?ádný ohled na ur?ení ?tená?ské skupiny.

obrázek ?. 2

Obrázek ?. 2: Na tomto obrázku m??ete vid?t, co se stane, kdy? se zapne podpora ?tená?ského p?ístupového managementu. V?echny "bonusové" ?lánky a bloky zmizí a z?stanou vid?t pouze základní informace.

obrázek ?. 3

Obrázek ?. 3: Tento obrázek p?edstavuje prakticky stejnou situaci, jako obrázek ?íslo 2, s tím rozdílem, ?e byla aktivována volba zobrazení tzv. "zákazové ?lánkové ?ablony". Toto nastavení umo?ní zobrazit na místo nep?ístupných ?lánk? speciální hlá?ení, které m??e nap?íklad obsahovat návod, jak získat vy??í p?ístupová práva.

obrázek ?. 4

Obrázek ?. 4: Tento obrázek zobrazuje stav po p?ihlá?ení ?tená?e "Ji?í Luká?" (viz. pravý horní roh), který má p?ístupová oprávn?ní ke druhému levelu (= registrovaní ?tená?i). Jak je vid?t, zobrazí se mu v?echny informace, jen? jsou ur?eny pro tento level - tedy pro registrované ?tená?e.

obrázek ?. 5

Obrázek ?. 5: Tento obrázek zobrazuje stav po p?ihlá?ení ?tená?e "Petr Malý" (viz. pravý horní roh), který má p?ístupová oprávn?ní ke t?etímu nejvy??ímu levelu (= VIP ?tená?i). Z t?chto d?vod? se mu zobrazí úpln? v?echny dostupné informace.

Následující dva obrázky nazna?ují, jak celý proces probíhá z druhé strany - tedy z pohledu administrace:

obrázek ?. 6

Obrázek ?. 6: Nastavení odpovídajícího p?ístupového levelu u ?tená?e.

obrázek ?. 7

Obrázek ?. 7: Nastavení odpovídajícího p?ístupového levelu u bloku.

[Akt. známka: 0,11 / Počet hlasů: 54] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1287 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.