Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Microsoft

Seznámení s platformou Microsoft .Net Framework

Daniel Sedmák - Microsoft - 06. 03. 2004 - 17079 přečtení

V prvním dílu se seznámíme, co doká?e nabídnout tato platforma a také, jak si .Net Framework nainstalovat na sv?j po?íta?. Vybereme si i nástroj pro tvorbu ASP.NET stránek.

Platforma Microsoft .Net Framework je nová technologie od Microsoftu pro vývoj aplikací, jak na desktop, tak i pro web. Jeho hlavním motorem je CLR (Common Language Runtime). Na tomto motoru jsou provedeny jednotlivé prvky a jejich komunikace. Takzvan? spravuje b??ící kód. Celý kód je kompilován do MSIL (Microsoft Intermediate Language ? obdoba strojového kódu).

Platforma doká?e také nabídnou ?irokou ?kálu programovacích jazyk?. Sami si m??ete vybrat mezi C# Sharp, C++.Net, VB.Net a J# JAVA. Dal?í jazyky jsou v p?íprav? od t?etích stran. U? nyní je vid?t snaha zakomponovat dal?í jazyk a to Delphi.NET od Borlandu. My se konkrétn? budeme zajímat o jazyk C# a ?ekneme si také n?co o VB.NET.

P?ejdeme k tomu, jak si nainstalovat Microsoft .Net Framework a i IIS pro tvorbu ASP.NET stránek nebo webových slu?eb.

Co pot?ebujeme?:

- Windows XP Profesional, Windows 2000 Profesional(Server) SP4, Windows 2003
- IIS server 4.0 a? 6.0
- Microsoft .Net Framework SDK - http://msdn.microsoft.com/netframework/

Nejd?íve si naistalujeme IIS(Internet Information Server). Zvolte nabídku ?Start?, poté ?Nastavení? a ?Ovládací panely?. Vyberte slo?ku ?P?idat a nebo odebrat programy?. Zde pokra?ujte do zálo?ky ?P?idat a nebo odebrat sou?ásti systému? a za?krtn?te polí?ko ?Slu?ba IIS?. B?hem chvíle se Vám nainstaluje webový server. Dále spusťte instalaci Microsoft .Net Framework SDK, který jste stáhli z internetu. Instalace Vás bude navád?t sama. Vyzkou?et server m??ete zadáním adresy do Internet Exploreru ?http://localhost/?. Ko?enovou slo?ku pro nahrání aplikace najdete v ?c:\interpub\wwwroot?. Doporu?uji si aktualizovat systém pro mo?ný vn?j?í útok.

Mnohdy jsem dostával dotazy, zdali jde provozovat Microsoft .Net Framework na Windows XP Home. Ano jde! Pokud Vám jde o desktopové aplikace není ?ádný problém. Webovými aplikacemi pro Windows XP Home a mo?né alternativy pro nahrazení IIS se budeme zaobírat v dal?ích dílech.

Nyní se dostáváme k záv?ru, kde si zvolíme mo?ný nástroj pro tvorbu aplikací.

Microsoft Visual Studio.Net
Je to jeden z velice poda?ený editor?. Obsahuje velkou ?kálu nástroj? pro editaci v r?zných programovacích jazycích. Jeho výhodou je i vývoj pro r?zná p?enosná za?ízení. Spolupracuje i výborn? s databasovými servery. Výhodou je i koup? standart verze, která obsahuje jen jeden prog. jazyk. Nap?íklad Visual C#.Net

Borland C#Builder.Net Personal, Profesionál
I kdy? v sob? zahrnuje jen C#, tak je to velice poda?ený produkt, který konkuruje velice Visual Studio.Net. Má obdobné vlastnosti, tak?e není nutno p?edstavovat.

Web Matrix
Jeden z mnoha nástroj? pro vývoj ASP.NET, který je zdarma. Neobsahuje p?íli? dokonalou editaci, ale v mnohých p?ípadech má vylep?enou správu prvk? a snadné ovládání. Jeho velkou výhodou je takzvaný designér databasí a ?iroká ?kála programovacích jazyk?.

SharpDevelop
Tento software stojí také za zmínku. Je pln? Open Source a obsahuje editaci pro desktop, tak i pro ASP.NET aplikace. Bohu?el p?i mém testování neustále spadával a designér nebyl úpln? dokonalý a mnohdy ne?lo ani zkompilovat kód.

V tomto díle je to v?e. P?í?t? se podíváme u? na zoubek jednotlivým programovacím jazyk?m a také si povíme, jak ve Visual Studiu ud?lat projekt v ASP.NET bez IIS.


[Akt. známka: 0,08 / Počet hlasů: 13] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.