Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Spln?ný sen poolu: "International Pool Tour"

Milan Reinberk - Snooker blog - 01. 08. 2006

International Pool Tour (IPT), nová poolová organizace zalo?ená mediálním magnátem Kevinem Trudeau, oficiáln? vystartovala s nejv?t?í garantovanou sumou prize money v historii poolu. IPT je první organizovaná pool tour v?bec s významn?j?ím finan?ním vlivem a s "t??kou váhou" v prize money.

Premiérový a jakýsi zku?ební 8-ball Challenge se konal v Las Vegas v sobotu 20.srpna 2005. Tato událost nesla název 2005 World 8-Ball Championship. Události se zú?astnil i nejv?t?í poolový hrá?, 9x mistr sv?ta, Mike Sigel, proti nejlep?í hrá?ce, 8x mistrini sv?ta, Loree Jon Jones.

Tyto turnaje se budou konat ve ?pi?kových kasinech a hotelích v USA, Evrop? a Asii. Tato historická Pool Tour bude vysílána v hlavním vysílacím ?ase televizí národní i po celém sv?t? a je to nejvíce vysílaná poolová událost v historii sportu. Pro rok 2006 je naplánováno p?t turnaj? v Americe a jeden v Anglii.

Tyto turnaje budou otev?ené pro mu?e a ?eny ka?dého v?ku. V?echny ú?astníci musí být ?lenové IPT, ale nejsou zde ?ádná dal?í omezení. Minimum zaru?ených prize money bude jeden milion dolar?, bez ohledu na po?et hrá??.

IPT zakladatel Trudeau, který spustil a vlastní golfový televizní kanál Golf TV a který vybudoval za 2 miliardy dolar? globální obchodní impérium v televizi, filmech, vydavatelství a marketingu, v??í , ?e IPT dodá energii poolu v USA i celosv?tov?.

"Toto je v?bec poprvé, kdy poolový hrá? m??e vyd?lávat peníze, kdy prize money jsou p?es jeden milion dolar?, " ?ekl Trudeau. "Prize money doposud dostupné v poolu byly vtip a výsm?ch sportu a hrá??m. Te?, díky zaru?eným prize money a enormnímu tv vysílání pool dosáhne stejné úrovn? zájmu a vzru?ení jako dal?í sporty a hry, jako t?eba poker."

Trudeau také v??í, ?e IPT p?iláká více lidí hrající pool jak doma, tak ve spole?ných halách po celém sv?t?. Je také p?esv?d?ený , ?e díky IPT bude expandovat zájem jak o profesionální tak i o amatérské pozice, stejn? jako rostoucí zájem o amatérské ligy a dal?í existující Pro Tour.

Oficiální web IPT:www.internationalpooltour.com

Kalendá? pro rok 2006:

První turnaj:
IPT North American Open 8-Ball Championship
22. - 30. ?ervence 2006

The Venetian in Las Vegas, Nevada
Prize money: $2,050,000
Hrá??: 200
Hrá?i si p?ijdou minimáln? na $2,000 a vít?z bere $350,000.
Výsledky si prohlédn?te zde.

Druhý turnaj:
IPT World Open 8-Ball Championship
2. - 10. zá?í 2006

Grand Sierra Resort a Casino in Reno, Nevada
Prize money: $3,000,000
Hrá??: 200
Hrá?i si p?ijdou minimáln? na $5,000 a pro vít?ze je p?ipraveno neskute?ných $500,000.

T?etí turnaj:
IPT Players 8-Ball Championship
22. - 29. ?íjna 2006

The Excel London, United Kingdom
Prize money: $1,270,000
Hrá??: 150
Pro hrá?e je p?ipraveno minimáln? $3,000 a pro vít?ze $200,000.

?tvrtý turnaj:
IPT Masters 8-ball Championship
26. listopadu - 3. prosince 2006

Rosemont Convention Center / Hyatt Regenty O'Hare in Chicago, Illinois
Prize money: $1,270,000
Hrá??: 150
Pro hrá?e je p?ipraveno minimáln? $3,000 a pro vít?ze $200,000.

Pátý turnaj:
IPT 2007 Tour Qualifier
12. - 17. prosince 2006

The Wynn in Las pegas, Nevada
Turnaj pro posledních 50 hrá?? v sezon? 2006, kte?í ztratili svou akreditaci pro IPT. Zde budou mít mo?nost zabezpe?it si ú?ast v IPT 2007 a tím i p?íjem $100,000.

?estý turnaj:
IPT "King of the Hill" Invitational 8-Ball Shootout
12. - 17. prosince 2006

The Wynn in Las Pegas, Nevada
Prize money: $1,000,000
Hrá??: 41 (top 41 hrá??, kte?í si v sezon? 2006 vyd?lali nejvíce na prize money)
Hrá?, který si nejvíce vyd?lal v sezon? 2006 bude nasazen p?ímo do finálového utkání. Pro hrá?e je p?ipraveno minimáln? $8,750 a pro vít?ze $200,000.


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.