Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

phpRS

Výsledky Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Ji?í Luká? - phpRS - 22. 08. 2007 - 38563 přečtení

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007 je ji? minulostí a zbyla pouze poslední, ov?em o to více milá, povinnost a sice oficiální vyhlá?ení výsledk? leto?ního, v po?adí ji? ?tvrtého, ro?níku. Dop?edu pouze prozradím, ?e leto?ní souboj o první p?í?ky byl opravdu vyrovnaný a rozhodoval ka?dý hlas.

Je?t? ne? se spole?n? pustíme do výsledk?, tak bych vám rád p?ipomn?l, ?e i leto?ní ro?ník se skládá ze dvou nezávislých sout??ních kategorií, které hodnotí p?ihlá?ené weby z r?zných kvalitativních hledisek. První kategorie (Anketa o nejlep?í phpRS web) je zam??ena na celkové technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie (Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web) hodnotí p?edev?ím atraktivitu a p?ita?livost zpracování webu a výherce ur?uje výsledek ve?ejného hlasování internetových u?ivatel?.

Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2007

Vít?zem "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007" se stal informa?n? orientovaný web "Irsko Aktuáln? - ?eské stránky o Irsku" (sout??ní id 29), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.irsko-aktualne.cz/. Kvalitu tohoto webu ocenila "zlatou medailí" nadpolovi?ní v?t?ina porotc? a web www.irsko-aktualne.cz si tak bezesporu zaslou?í své vít?zství v na?í anket?. Nutno v?ak dodat, ?e i druhý web v po?adí si získal velkou p?íze? porotc? a tak souboj o první p?í?ku nebyl v?bec jednoduchou zále?itostí.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2007

Druhé místo v "Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007" obsadil vojensky orientovaný web "MILITARY ZONE - Vojenská historie" (sout??ní id 17), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.militaryzone.cz.

Cena za druhé místo v "Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?noval IT portál Programujte.com, mediální partner a sponzor této ankety.

Druhé místo v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2007

T?etí bronzovou p?í?ku získal geograficko badatelský magazín "Moskyt" (sout??ní id 7), který najdete na adrese http://www.moskyt.net/.

Anketa o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

Vít?zem "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007" se stal hudebn? a tane?n? orientovaný web "TRIDENT" (sout??ní id 36), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.trident.sk/ a ve ve?ejném hlasování celkem získal 37 bod?, co? mu zaru?ilo t?sné vít?zství.

Cena pro vít?ze "Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?novala firma ZONER software, s.r.o., generální sponzor této ankety.

Vít?z Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

Na druhém míst? v "Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007" se umístil oficiální web kapely "NI? NOVÉ" (sout??ní id 60), který se aktuáln? nalézá na adrese http://www.nicnove.sk/ a ve ve?ejném hlasování získal 36 bod?.

Cena za druhé místo v "Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007":

Cenu v?noval IT portál Programujte.com, mediální partner a sponzor této ankety.

Druhé místo v Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

T?etí a ?tvrtou p?í?ku spole?n? obsadily weby "RZP, a.s." (web spole?nosti RZP, a.s. zabývající se poskytováním rychlé zdravotnické záchranné slu?by; http://www.rzp.sk/; sout??ní id 33) a "RESETCLUB - THE MUSIC AREA" (web zabývající se hudbou, hudebními festivaly, tane?ními kluby, apod.; http://www.resetclub.sk/; sout??ní id 34). Oba weby získaly shodn? celkem po 34 bodech.

Výsledky losování mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007

Výsledky losovaní výherc? mezi ú?astníky ve?ejné hlasovací ?ásti Ankety o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2007 budou vyhlá?eny v n?kolika málo následujících dnech.

Dal?í informace v?etn? úplných výsledkových listin najdete na stránkách Ankety o nejlep?í phpRS web roku na adrese http://www.supersvet.cz/anketa/.

V?em výherc?m gratulujeme k jejich úsp?ch?m a d?kujeme v?em zú?astn?ným za jejich odvahu a snahu.

P?eji p?íjemný den ...

[Akt. známka: 1,39 / Počet hlasů: 31] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1285 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.