Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

WWW

WEBMIX: Toulky Internetem (14)

Ji?í Luká? - WWW - 28. 05. 2000 - 10103 přečtení

NABÍT SI MOBIL ?I NENABÍT, TO? OTÁZKA, TV SCAN

NABÍT SI MOBIL ?I NENABÍT, TO? OTÁZKA
aneb jak si zm?nit logo a hudbu u mobilních telefon? Nokia!

Proto?e mobilní telefon se stal velmi rychle neodmyslitelnou sou?ástí na?eho b??ného "usp?chaného" ?ivota, není divu, ?e se tomuto ?ím dál tím více malému p?enosnému telefonnímu aparátu v?nuje zna?ná pozornost i v prost?edí sít? sítí, Internetu.

Asi nejlep?ím "d?kazem" tohoto mého tvrzení je existence WWW serveru www.mobil.cz, který se této tématice v?nuje od své hlavní stránky a? po tu nejní?e v adresá?ové struktu?e polo?enou stránku. Ale dost o www.mobil.cz, v?nujme se n??emu sice mén? známému, av?ak o to více zajímavému.

Dovolte mi, abych vám p?edstavil nedávno zniklý WWW server www.nabit.cz, který se zabývá rozesíláním "log" do mobilních telefon? zna?ky NOKIA (- dle mých informací toto omezení pramení z podpory / vlastn? nepodpory / této technologie ze strany výrobce mobilního telefonu). - Celá v?c probíhá asi takto: P?ejdete na WWW stránky serveru www.nabit.cz, vyberete si vám vyhovující "nové" logo (- k dispozici je n?kolik kategorií: firmy, GSM operáto?i, sci-fi, po?íta?e, atd.) a kliknete na n?j. Dále ji? jen zvolíte odpovídající typ va?e mobilního telefonu, vlo?íte jeho ?íslo a ode?lete. Nu a nyní vám nezbývá nic jiného, ne?-li ?ekat a? dorazí p?íslu?ná zpráva s va?im novým logem.

TV SCAN
aneb zajímavé "video snímky"!

Pat?íte-li k p?íznivc?m skryté kamery a neváháte kv?li takovéto zábav? stahovat z Internetu 2 a? 3 MB video soubory v AVI, MPG, MPEG nebo MOV formátu, tak v??te, ?e jste ideálními ?tená?i tohoto ?lánku, jeliko? "skrytá kamera" a "vtipné reklamní ?oty" jsou hlavní náplní mnou nedávno objeveného WWW serveru s p?ízna?ným názvem "TV scan".

Vý?e zmín?ná videa jsou p?ehledn? rozd?lena do dvou základních skupin dle jejich p?vodu a to na video pocházející z televize a z webu. Zatímco v rubrice "Z TV" p?edev?ím naleznete vtipné reklamy (nap?. z po?adu "Dokonalé ?t?stí"), jejich nápaditost je opravdu mnohdy a? neuv??itelná, rubrika "Z Webu" vás p?ivítá "domácím videem" a "skrytou kamerou".

Na záv?r si nemohu odpustit n?co málo odkaz? na mé favority z rubriky "Z TV".


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.