Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Zveme vás na Databázový sv?t 2007

Tisková zpráva - Press - 02. 11. 2007 - 25139 přečtení

Leto?ní ? v po?adí ji? pátý ? ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 29. listopadu 2007. Nosným tématem je Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Databázový sv?t 2007

Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í

29.11.2007, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín

Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz).

Cíl konference:
Konference je zam??ena na problematiku vyu?ití databázových technologií v praxi. Klade si za cíl seznámit ú?astníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi v celé ?iroké ?kále mo?ných vyu?ití s ohledem na d?le?itost správy dat a zpracování informací.

V rámci konference budou slavnostn? vyhlá?eny výsledky ji? sedmého ro?níku sout??e Databázový produkt roku 2007, která probíhá formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v ?íjnu a listopadu 2007.

Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Academia centrum
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
08:15 - 09:00Registrace
09:00 - 09:05Zahájení konference a úvodní slova
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
09:05 - 09:10P?ivítání ú?astník? konference
09:10 - 09:40Data nejsou informace a informace nejsou data
Zbyn?k Jankovský, Cleverlance Enterprise Solutions
09:45 - 10:15Jak to, ?e ta nová verze je pomalej?í?
Martin Schayna, ABRA Software
10:20 - 10:50Novinky Oracle Database 11g
David Krch, Oracle Czech
10:50 - 11:10P?estávka na kávu
11:10 - 11:40CodeGear a databázové aplikace
Borland Software
11:45 - 12:10Nová verze Informix Dynamic Server ve znamení rychlosti a spolehlivosti
Jan Musil, IBM
12:10 - 13:30Ob?d
13:30 - 14:00Cesta od dat k informacím
Erik Eckhardt, Oracle Czech
14:05 - 14:35Unifikovaná architektura ulo?ení dat databázového serveru Caché
?tefan Havlí?ek, InterSystems
14:40 - 15:10Integrace aplikací s vyu?itím komunika?ního serveru Vema
Jaroslav ?marda, Vema
15:15 - 15:45Databázové aplikace v roce 2012
Petr Ma?as, LCS International
15:45 - 16:05P?estávka na kávu
16:05 - 16:35BI novinky v SQL Server 2008
Michal Hroch, Microsoft
16:40 - 17:10Data jsou d?le?itá, informace d?le?it?j?í
Pavel Císa?
17:15 - 17:35Slavnostní vyhlá?ení výsledk? sout??e
Databázový produkt roku 2007
17:40 - 18:40Panelová diskuse na téma
"Zpracování nestrukturovaných dat"
moderuje Marek Kocan, Databázový sv?t
18:45 - 18:55Losování cen
18:55 - 19:00Záv?re?ná slova a zakon?ení konference
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
Na záv?r konference prob?hne slosování o hodnotné ceny po?adatel? a partner? konference. Podrobný popis programu bude v nejbli??ích dnech uvád?n v samostatných souvisejících ?láncích Program Databázového sv?ta 2007 xxx.

Jak vidíte, program bude pestrý a d?le?itou informací je i fakt, ?e také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to v?etn? ob?da a ob?erstvení. Podmínkou je pouze a jen registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registra?ním formulá?em, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2007reg@dbsvet.cz.

Celá tisková zpráva | Zpět | Počet komentářů: 1276 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.